Związkowcy założyli partię. Liczą na Kukiza

W Warszawie odbyła się konwencja Ruchu Społecznego Rzeczpospolitej Polskiej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Związkowcy założyli partię. Liczą na Kukiza

PODZIEL SIĘ


Autor: pap

14 cze 2015 18:39


Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielę w konwencji wyborczej Ruchu Społecznego Rzeczpospolitej Polskiej, którego liderem jest Sławomir Izdebski. Partia startuje w jesiennych wyborach, na listach znaleźć się mają nie tylko rolnicy, ale też górnicy i m.in. przedstawiciele służby zdrowia.

Izdebski: bardzo zwracamy uwagę na młodych

Podczas konwencji poinformowano o zawarciu porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (któremu przewodzi Izdebski) a Wolnym Związkiem Zawodowym "Sierpień 80". W zjeździe miał też uczestniczyć Paweł Kukiz, ale nie pojawił się. Byli natomiast jego przedstawiciele.

Ruch Społeczny RP, został powołany pod koniec kwietnia br.

Otwierając konwencję, Izdebski podkreślił, że chce skupiać nie tylko środowiska rolnicze. "Chcemy skupić tych wszystkich, którym dzieje się dzisiaj krzywda, tych, którzy chcieliby zmiany na polskiej scenie politycznej - by mieli wkład w budowę czegoś, czego jeszcze na polskiej scenie politycznej nie było" - mówił.

Pytany przez dziennikarzy, czym jego partia będzie się różnić od Samoobrony, mówił, że "Ruch Społeczny nie zamyka drzwi dla nikogo".

"Bardzo zwracamy jednak uwagę na młodych ludzi, chcemy, aby ok. 50 proc. miejsc na naszych listach wyborczych to były miejsca dla młodych ludzi" - podkreślił.

Dodał, że jego partia będzie walczyć o elektorat PSL. "Marzeniem moim jest, żeby w końcu wyrzucić ten PSL za burtę, żeby przestali w końcu nękać rolników" - powiedział dziennikarzom.

Współpraca z Kukizem układa się bardzo dobrze

Na pytanie o współpracę z Kukizem, odpowiedział, że na razie układa się ona bardzo dobrze. "Na razie się wspieramy, co będzie później, tego nikt nie wie, nie wiem, czy będą wspólne listy wyborcze" - zaznaczył. Podkreślił, że w tej chwili każdy zbiera swój elektorat.

"My współpracujemy nie od dzisiaj, ale współpracujemy już kilka miesięcy. Udzieliliśmy mu poparcia, kiedy miał dwa procent, a nie 20 proc. I to jest dla mnie ważne, ja słowa nie zmieniam, natomiast to, co zrobi Kukiz, za miesiąc, za dwa, za trzy - tego nie wie nikt. Współpraca trwa, jesteśmy otwarci na współpracę" - powiedział.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

eLKa 2015-06-16 16:21:32

PROGRAM RUCHU SPOŁECZNEGO RP Ojczyzna nasza przechodzi trudny okres zmian systemowych. Źle zdiagnozowane cele przekształceń, jak też zastosowanie nieodpowiednich metod spowodowało, że nastąpiła polaryzacja społeczeństwa na część dostatnią i bogatą, ale też na biedną i ubogą. Tak nie powinno być w nowoczesnym państwie europejskim. Terapia szokowa Balcerowicza okazała się zgubna dla Narodu polskiego. Ustalenia consensusu Waszyngtońskiego, wdrażane w naszym kraju, skutkują stagnacją, brakiem rozwoju, brakiem rzeczy najważniejszej tj. środków na rozwój nauki, szkolnictwa, badań naukowych, innowacyjności. Tolerowanie takiego stanu rzeczy wpędzi społeczeństwo w zapaść cywilizacyjną, nieodwracalny regres demograficzny i dalszy spadek dochodu narodowego. Ruch Społeczny RP zdecydowanie mówi nie takiej polityce neoliberalnych rządów. Przedstawiamy do publicznej debaty nasz Program. Program nowoczesny, demograficzny, prorodzinny, z zachowaniem tradycji, kultury narodu, poszanowaniem praw nabytych i, co najważniejsze, przestrzeganiem godności ludzkiej wolności obywatelskich. Musi nastąpić zrównoważenie polityki gospodarczej polityką społeczną. Nigdy ekonomia nie może niweczyć wysiłku narodu do rozwoju i postępu. To trwały rozwój i poziom życia społeczeństwa musi wziąć górę nad zapędami liberałów, to przesłanie Ruch Społeczny RP niesie dla polskiego społeczeństwa. Już czas na przewartościowania i zmianę dotychczasowej polityki państwa. Wszyscy pracujący i produkujący muszą wiedzieć ile produkować, gdzie sprzedać, za ile, a pracujący za co pracują, ile zarobią, czy sprostają założeniu rodziny i jej utrzymaniu. Wszystkie te troski przenosimy do programu Ruchu Społecznego RP. Proponujemy: o Całkowity zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi o Rozliczenie prywatyzacji majątku narodowego, w tym banków i całych gałęzi przemysłu, sprzedane z naruszeniem prawa znacjonalizujemy o Opracowanie i przyjęcie nowej Konstytucji RP przystającej do XXI wieku i zachodzących zmian we współczesnym świecie o Wybory Krajowe w Nowej Ordynacji (Dwukadencyjność organów wybieranych) o Finansowanie Partii Politycznych raz w roku przy rozliczanym druku PIT o Nowa ordynacja podatkowa ukierunkowana na rozwój przedsiębiorców i przedsiębiorczości o Reforma sądownictwa (m.in. instytucja „Sądu Nad Sądami”) o Uruchomienie rezerwy dewizowej państwa na rozwój przemysłu wynalazczości w wysokości 80% aktywów (poręczenia, gwarancje) o Coroczna rewaloryzacja kwoty wolnej od podatku, płacy minimalnej, rent, emerytur i innych świadczeń socjalnych o Ogólne obniżenie podatków PIT, CIT, VAT- włączy to szarą strefę w obród gospodarczy o Obniżka akcyzy na wszelkie produkty sprzedawane w kraju o Wprowadzenie Podatku obrotowego progresywnego wysokości 0-2% (stan na VI 2015) czym wyższy obrót, tym wyższy podatek o Opodatkowanie przepływów finansów wyprowadzanych z Polski do centrali za granicą o Likwidacja większości agencji, fundacji, funduszy finansowanych z budżetu państwa o Powszechna publiczna służba zdrowia dla Obywateli RP o Zrzucenie z Obywateli jarzma i ucisku, jakie narzuciła Platforma Obywatelska i przystawka sejmowa PSL pozwoli zabezpieczyć w kraju sprawną i uczciwą administrację służącą Obywatelom, sprawiedliwe sądy dające poczucie bezpieczeństwa oraz przejrzyste zasady funkcjonowania policji o Poprawa życia osób niepełnosprawnych- obszary ubóstwa, biedy i wykluczenia społecznego są priorytetem w działaniach ruchu Społecznego RP na rzecz likwidacji w/w zjawisk i ich zmarginalizowanie o Kultura i dziedzictwo narodowe objęte mecenatem państwa o Obronność kraju rozumiana jako zreformowanie MON, przejrzystość i celowość wydatków o Krajowy przemysł obronny szansą na rozwój i modernizację zarówno armii jak całych gałęzi przemysłu o Przywrócenie poprzednich standardów wieku emerytalnego o Przywrócenie 8 godzinnego dnia pracy o Całkowity zakaz eksmisji na bruk o Program „POLSKA RODZINA” to kompleksowy, zintegrowany plan działania wpisany trwale do Konstytucji RP. To program od decyzji o powiększeniu rodziny do pierwszej pracy dziecka. Rodzice muszą mieć wiedzę co, jak, kiedy i ile otrzymają wsparcia, jak państwo wpisuje się w rozwój demograficzny kraju. Każdy etap rozwoju dziecka monitorowany wsparciem rodziny. Poczęcie, żłobek, przedszkole, szkoła, pierwsza praca. Zasiłki, zwolnienia podatkowe, dopłaty, regulacje prawne to niezbędnik każdych rodziców. Rozwój demograficzny kraju jest jedyną szansą dla Polski i Polaków na godne życie, godną emeryturę. Nikt nigdzie nie wymyślił innej ścieżki rozwoju państw i narodów. o Wprowadzimy odpowiedzialność karną dla urzędników państwowych i politycznych za błędne decyzje niszczące kraj i obywateli o Doprowadzimy do upaństwowienia strategicznych sektorów gospodarki państwa jak bankowość, energetyka, przemysł ciężki o Opracujemy budżet zadaniowy o Odrzucamy hasło „niewidzialnej ręki rynku”, która w żadnym państwie na świecie nie sprawdziła się, wręcz przeciwnie o Sporządzimy bilans potrzeb żywnościowych kraju o Wprowadzimy system kontraktacji (dobrowolnej), by każdy producent rolny wiedział co jest rentowne, w jakiej ilości zaplanować produkcję, a także gdzie znaleźć rynki zbytu o Ustawy uchwalone prze PO i PSL zweryfikujemy i odrzucimy te, które szkodzą interesom państwa i obywateli o Przywrócimy równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych w rolnictwie o Przywrócimy wsparcie i rozwój społeczności rolniczej o Odbudowanie wschodnich rynków zbytu o Kredytowanie nowoczesnych form produkcji uwzględniających cykl i specyfikację produkcji rolniczej o Wprowadzimy powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i zwierząt hodowlanych o Wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników o Przyjmiemy, ratyfikujemy i potwierdzimy w Radzie Europy pkt 1 z Art. 4 Europejskiej Karty Społecznej- czas najwyższy o Zaproponujemy wykreślenie pkt. 1 z Art. 104 Polskiej Konstytucji niszczącego relacje na linii Obywatel- Posłowie Dalsze punkty programu pozostawiamy do opracowania i przygotowania Polskiej Młodzieży. W Waszych rękach leży przyszłość Polski. Twórzcie więc i moderujcie zadania dla Ruchu Społecznego RP. Internet, wolności obywatelskie, swoboda myśli, kierunek rozwoju dla kraju to Wasze zadanie. Musicie mieć prawo określania swoich priorytetów i wartości. Wasz entuzjazm, chęć działania trafiają na podatny grunt. Nasze doświadczenie połączone z Waszą młodością i energią musi rozbudzić kraj nad Wisłą. Nie przyjmujcie tezy, że w tym kraju nic się nie da zmienić. To byli urzędnicy europejscy tak powtarzają. Są syci, bogaci, ustawieni. Pamiętajmy, nie ma rzeczy i sprawy na świecie, której nie można zmienić i naprawić. Pamiętajmy, rzecz lub zakład pracy nie kosztuje tyle, , ile kupiec daje, jak głosił pewien „mędrzec Europy”, ale tyle, ile jest wart. Wiele trzeba zmienić w naszym kraju, naprawić wiele zaniedbań i krzywd. Wielu będzie to bolało, ale pytamy gdzie byli, kiedy nas bolało, kiedy cały naród cierpiał. Ile miesięcy czy lat można czekać na wizytę u lekarza lub operację? Z pewnością będą nas opluwali, kopali i ośmieszali, ale my realizujmy nasz program i nie zważajmy na „poboczne widowiska”. Nie przejmujmy się słowami „karnawałowych pyskaczy”. Ich czas, tak jak czas „całorocznych szczekaczy” bezpowrotnie minął. Pamiętajmy o naszych wartościach, miejmy w sercu dobre słowo dla ludzi zacnych, szlachetnych i wiedzmy, że „Sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.” Ew. wg Św. Jana 13; 13-17

Zbysio 2015-06-14 20:05:59

Kto to jest S. Izdebski ?