Związki zawodowe przejmą majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych

W czwartek (10 września) wszystkie kluby poselskie poparły projekt o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych. Zostanie ono przekazane OPZZ, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Związki zawodowe przejmą majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

11 wrz 2015 8:49


Poseł Janusz Śniadek (PiS) przed głosowaniem zwrócił uwagę, że w przypadku tej ustawy Sejm dopiero po 17 latach realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

- Życzyłbym, żeby ten niechlubny rekord już nigdy nie został pobity - wskazał.

Z 408 posłów obecnych na sali obrad za głosowało 403, 2 było przeciw, a 3 się wstrzymało. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Porozumienie związków

Jak tłumaczyła poseł-sprawozdawca Katarzyna Mrzygłodzka (PO), projekt odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1988 r., który zakwestionował przyznanie zarządu majątkiem FWP tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.

Mówiła, że projekt zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., sąd następnie ustanowi współwłasność łączną wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, czyli Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, "Solidarności" oraz Forum Związków Zawodowych. Potem związki zawodowe będą miały 30 dni na porozumienie się w sprawie udziałów w FWP.

W razie braku porozumienia - znajdą zastosowanie przepisy kodeksu spółek prawa handlowego, a spółka ulegnie rozwiązaniu i jej majątek zostanie przekazany organizacjom związkowym, ale w drodze likwidacji.

Na mocy ustawy związki będą także uprawnione do dochodzenia roszczeń wobec podmiotów czerpiących korzyści z majątku FWP do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Coraz mniej ośrodków

Projekt trafił do laski marszałkowskiej w 2012 roku. Mrzygłodzka wyjaśniła, że w trakcie prac sejmowa komisja ds. polityki społecznej i rodziny dokonała jego aktualizacji. Wprowadzono korekty redakcyjno-legislacyjne, ponadto uwzględniono przyjęcie ustawy o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z 24 lipca 2015 r., która m.in. definiuje pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej.

Poseł Ryszard Zbrzyzny (SLD) z mównicy sejmowej przekonywał, że OPZZ, "Solidarność" i FZZ porozumiały się już ws. FWP.

Janusz Śniadek (PiS) zwrócił uwagę, że w tym roku minęło 17 lat od orzeczenia Trybunału ws. FWP. Przypomniał, że w 1997 r. FWP dysponował 240 ośrodkami wypoczynkowymi, w 2014 zostało ich już tylko 44.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

obserwator 2015-09-17 22:30:17

No to poczekamy kiedy te związki doprowadzą do likwidacji FWP - czas około 2 lat