Związki nie zgadzają się z zarządem w JSW. Chcą jednolitego regulaminu pracy dla całej spółki

Związki wskazują, że winien zostać opracowany jednolity regulamin pracy dla całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przede wszystkim winny zostać zintensyfikowane prace nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Związki nie zgadzają się z zarządem w JSW. Chcą jednolitego regulaminu pracy dla całej spółki

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl

wnp.pl

1 paź 2014 10:06


Zgodnie z treścią art.150 &1 Kodeksu pracy€“ systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalania regulaminu pracy.

Czytaj też: Solidarność: Rozważana przez JSW likwidacja deputatów emeryckich wielkim zaskoczeniem

Przepis ten - wskazują związkowcy - jako wyłączną prawną formę regulacji systemu i rozkładu czasu pracy wskazuje układ zbiorowy, regulamin pracy lub obwieszczenie.

W świetle tego przepisu inne formy są niedopuszczalne, co wyklucza regulację systemu i rozkładu czasu pracy w drodze porozumienia zbiorowego (uzgodnienia stanowisk).

Czytaj też: Akcje JSW spadają. Pracownicy tracą tysiące

Treść art.150 &1 k.p. wskazuje ponadto, że jedynym dopuszczalnym trybem regulacji systemu i rozkładu czasu pracy oraz ustalania okresu rozliczeniowego jest tryb właściwy dla zawarcia układu zbiorowego pracy lub wydania regulaminu pracy uregulowany w Kodeksie pracy (art.104(2) oraz Dział XI. Układy zbiorowe), a współdziałanie pracodawcy i związków zawodowych winno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w art.30 ust.4 i 5 ustawy o związkach zawodowych.

W ocenie Reprezentatywnych Organizacji Związkowych Uzgodnienie podpisane dnia 19 września 2014 roku jest niezgodne z powyższymi uregulowaniami i stanowi próbę wprowadzenia istotnych uregulowań z zakresu prawa pracy „tylnymi drzwiami”.

Cały artykuł czytaj na wnp.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.