ZNP: Joanna Kluzik-Rostkowska zlekceważyła związki zawodowe

6
ZNP: Joanna Kluzik-Rostkowska zlekceważyła związki zawodowe fot.znp.edu.pl
- Minister edukacji całkowicie zignorowała żądanie spojrzenia na oświatę z szerszej perspektywy i odniesienia się do związkowych postulatów, które powinny być fundamentem zmian - podsumował ZNP spotkanie związkowców z Joanną Kluzik-Rostkowską.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

ZNP: Joanna Kluzik-Rostkowska zlekceważyła związki zawodowe

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

17 lip 2015 10:50


16 lipca 2015 r. z inicjatywy ministra edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowska odbyło się spotkanie przedstawicieli nauczycielsich związków zawodowych, które zgodnie z zapowiedziami ministerstwa miało być poświęcone zaprojektowaniu zmian doskonalących system polskiej oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął to zaproszenie z nadzieją na rozpoczęcie realnych prac w tym obszarze. ZNP reprezentowali Sławomir Broniarz, Krzysztof Baszczyński, Grzegorz Gruchlik, Andrzej Kupczak, Dorota Kurzawa, Elżbieta Markowska, Aneta Mastalerz, Ewa Suchań, Joanna Wąsala i Ewa Ziółkowska.

Minister nie chciała rozmawiać o postulatach związkowców

- Zaproponowana przez ministerstwo formuła spotkania zaskoczyła nas, a tematyka całkowicie odbiegała od postulatów formułowanych przez związki zawodowe od wielu miesięcy. Już na wstępie spotkania jasnym stało się, że pani minister nie jest gotowa do dialogu i nie chce rozmawiać o niczym poza narzuconymi przez nią samą tematami - informował ZNP.

Jak podał związek wybór tematów nie podlegał żadnej dyskusji, mimo że związki jasno wyrażały swój sprzeciw wobec tak fragmentarycznego potraktowania problemu.

- Szefowa resortu całkowicie zignorowała żądanie spojrzenia na to z szerszej perspektywy i odniesienia się do związkowych postulatów, które powinny być fundamentem zmian w oświacie. Podczas spotkania Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreślał, że bez ich uwzględnienia z pewnością nie uda się uzdrowić systemu, a podejmowane wysiłki będą miały jedynie pozorny charakter. Niestety, po stronie ministerialnej nie znaleźliśmy partnera gotowego do otwartej rozmowy - stwierdzili związkowcy.

Związkowcy: zachowanie minister pozostawia wiele do życzenia

Jak wyjaśnił ZNP sposób potraktowania przez minister partnerów związkowych odbiegał od przyjętych standardów dotyczących dialogu społecznego i pozostawiał wiele do życzenia.

- Z zażenowaniem przyjęliśmy zaprezentowany przez nią sposób narracji i przywoływane argumenty. Mimo to po zakończeniu spotkania ZNP postanowił, że po raz kolejny na ręce pani minister prześle swoje postulaty dotyczące zmian w zakresie wzrostu nakładów na edukację w budżecie państwa, zahamowania procesu prywatyzacji oświaty, zwiększenia roli nadzoru pedagogicznego w szkole oraz poprawy warunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - poinformował związek.

- Ufamy, że pani minister zreflektuje się i wreszcie z uwagą pochyli nad zagadnieniami, których rozwiązanie stanie się rzeczywistą gwarancją jakości pracy szkoły służącej dobru ucznia - dodał ZNP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.