W KGHM rozpoczyna się walka o związkowców w radzie nadzorczej

Zarząd KGHM poinformował, że wpłynęły do spółki z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy pozwy akcjonariuszy, o uchylenie uchwały z ostatniego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy miedziowego potentata.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W KGHM rozpoczyna się walka o związkowców w radzie nadzorczej

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl (Dariusz Malinowski)

wnp.pl

6 sie 2013 12:39


Chodzi o uchylenie uchwały Nr 35/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie niepodjęcia uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego wybranych przez pracowników KGHM Polska Miedź.

Pozwy złożyli akcjonariusze: Ryszard Zbrzyzny i Waldemar Brus. Ten pierwszy to poseł SLD, ten drugi działacz Solidarności w KGHM.
Sąd Okręgowy w Legnicy nie wyznaczył terminów rozpraw i zobowiązał spółkę do wniesienia odpowiedzi na pozwy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przepychanka na linii MSP i związkowcy KGHM trwa już trzy lata. Rozpoczęła się jeszcze w czasie, gdy resortem skarbu kierował Aleksander Grad. To wówczas po raz pierwszy walne spółki (w którym dominującą role odgrywa MSP) odmówiło zatwierdzenia na członków trzech przedstawicieli załogi.

W spółkach będących dawnymi przedsiębiorstwami państwowymi udział przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej gwarantuje ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wybór kandydata do rady nadzorczej jest - jak stanowi ustawa - wiążący dla władz spółki. Takie uprawnienie mają obecnie załogi kilkuset spółek w kraju.

Później sytuacja powtórzyła się. Jakie były powody decyzji walnego? Nieoficjalnie wiadomo, że była to swojego rodzaju kara na związkowcach (w praktyce do rady wchodziły osoby pełniące przywódcze funkcje w działających w KGHM związkach zawodowych). Nieoficjalnie wiadomo także, że MSP nie podobał się także dostęp związkowców do wszystkich poufnych informacji spółki.

Od początku związkowcy wybrani przez załogę zapowiadali, że zwrócą się do sądu. Tak zrobił także Leszek Hajdacki (szef Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego). Złożył pozew przeciwko KGHM. Żądał, by sąd ustalił jego członkostwo w radzie nadzorczej i ewentualnie zobowiązał władze spółki do złożenia oświadczenia woli, że został on powołany do rady nadzorczej.

Ostatecznie sprawa trafiła do Sadu Najwyższego. Sędziowie w maju nie wypowiedzieli się jednak o słuszności skargi tylko o tym, że zamiast pozywać KGHM, pracownik powinien zaskarżyć uchwałę walnego. Teraz to się stało. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.