Solidarność żąda odrzucenia projektu Nowoczesnej. "Celem jest likwidacja związków"

• „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o związkach zawodowych Nowoczesnej.
• Poza pozytywną oceną próby ustawowego uregulowania wewnątrzzakładowych zasad współdziałania pracodawcy i organizacji związkowej „Solidarność” krytykuje wszystkie zmiany zaproponowane przez polityków.
• Projekt Nowoczesnej zakłada ograniczenie praw związków zawodowych poprzez zniesienie części obowiązków przedsiębiorców wobec związkowców.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Solidarność żąda odrzucenia projektu Nowoczesnej. "Celem jest likwidacja związków"

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

24 lut 2016 10:25


Zdaniem „Solidarności” nowelizacja ustawy o związkach zawodowych ogranicza prawa związkowców i stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ich funkcjonowania, ale również dla ich istnienia. Szczególnie poprzez uzależnienie ich działalności do pracodawcy, co stoi w sprzeczności z wolnościami zapisanymi w Konstytucji RP oraz szeregu norm międzynarodowych m.in.: w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konstytucji MOP oraz licznych Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych czy Europejskiej Karcie Społecznej.

- Wolność związkowa mieści w sobie samorządność i niezależność. Zasada niezależności oznacza, że związek zawodowy w swojej działalności nie podlega żadnym podmiotom. Związek nie jest zatem nikomu podporządkowany, w tym organom administracji państwowej, samorządu terytorialnego, partiom politycznym, stowarzyszeniom a tym bardziej pracodawcy – czytamy w uzasadnieniu opinii, które możecie pobrać poniżej.

Poza pozytywną oceną próby ustawowego uregulowania wewnątrzzakładowych zasad współdziałania pracodawcy i organizacji związkowej „Solidarność” krytykuje wszystkie zgłoszone przez Nowoczesną zmiany w projekcie nowelizacji i domaga się jego odrzucenia w całości.

Fot. Nowoczesna Fot. Nowoczesna

Przypomnijmy, posłowie Nowoczesnej chcą, aby związki zawodowe, a nie pracodawcy wypłacali pensje związkowcom funkcyjnym, a więc aby to związek zawodowy utrzymywał etaty związkowe. W projekcie ustawy o związkach zawodowych zaproponowano też zniesienie obowiązku potrącania przez pracodawcę składek związkowych z wypłat.

Dodatkowo, zgodnie z projektem Nowoczesnej zwolnienie z pracy na okres kadencji przysługiwałoby, ale byłoby bezpłatne - nie obciążałoby więc pracodawcy.

Nowoczesna zapisała też w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby - jak obecnie - za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy.

CZYTAJ DALEJ »

Pobierz PLIKI DO POBRANIA

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

coni 2016-02-24 18:03:17

Brawo Nowoczesna !!!