Rada Dialogu Społecznego zamiast Komisji Trójstronnej. Poprawki do ustawy przyjęte

Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Komisję Trójstronną rządu, pracodawców i pracowników.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego zamiast Komisji Trójstronnej. Poprawki do ustawy przyjęte

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

24 lip 2015 13:03


Sejm przyjął w piątek (24 lipca) poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ustawa przewiduje powstanie Rady Dialogu Społecznego, zastępującej dotychczasową Komisję Trójstronną rządu, pracodawców i pracowników.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Przewodniczący rady przedstawi sprawozdanie Senatowi

Większość poprawek zaproponowanych przez Senat miała charakter uzupełniający. W myśl pierwszej Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego będzie przedstawiał sprawozdanie z działalności również Senatowi. Druga poprawka senacka przewiduje, że do opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem, mają zastosowanie terminy określone w ustawie o Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Poseł Janusz Śniadek (PiS) zwrócił uwagę, że choć autorzy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego apelowali do Sejmu i Senatu, żeby nie wprowadzać żadnych zmian, poprawki wprowadzone przez senatorów są "oczywiste". Rekomendował przyjęcie tych zmian.

Zgodnie z ustawą tak, jak w Komisji Trójstronnej, w Radzie będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem niezależnym. Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, pracodawców i premiera.

Pracodawcy i związki będą inicjować zmiany w prawie

W myśl ustawy pracodawcy i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy, albo założeń do niej oraz innych aktów prawnych. Zgodnie z uchwaloną ustawą rząd ma obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy.

Obie strony zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów. Mogą również zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.