Rada Dialogu Społecznego po nowemu. Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego po nowemu. Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

31 sty 2018 19:38


  • Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
  • Projekt ustawy został jednomyślnie zaakceptowany przez Radę Dialogu Społecznego, która podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt oraz wniosła do prezydenta o jego dalsze procedowanie.

Projekt skierowanej do Sejmu ustawy zmierza do usprawnienia prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje zwiększające katalog kompetencji całej rady i kompetencji autonomicznych strony pracowników i strony pracodawców. W drugiej znalazły się zmiany wzmacniające organizacyjnie radę, w trzeciej natomiast propozycje doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.  

Nowe kompetencje RDS

W myśl propozycji zawartych w projekcie ustawy Rada Dialogu Społecznego uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Rozwiązanie to zapewni stronom rady wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, w zakresie odnoszącym się do warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej, a także poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych.

Czytaj też: Rada Dialogu Społecznego - jak członkowie oceniają jej pracę?

Nową kompetencją będzie również prawo do występowania przez Radę Dialogu Społecznego do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu dla zadań realizowanych przez radę. Celem tej propozycji jest promowanie idei dialogu społecznego, szersze informowanie o działalności rady oraz budowanie poparcia dla wypracowanych przez radę stanowisk i opinii.

Informacje o działalności rady

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.