Rada Dialogu Społecznego, Męcina: Pracownicy na umowach cywilnoprawnych będą mogli wstępować do związków zawodowych

• Pracodawcy zgadzają się na przyznanie prawa zrzeszania się wszystkim osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy.
• Zgadzają się też na ochronę tych pracowników przed dyskryminacją, ale nie aprobują szczególnej ochrony stosunku pracy oraz prawa do oddelegowania z pracy za wynagrodzeniem.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego, Męcina: Pracownicy na umowach cywilnoprawnych będą mogli wstępować do związków zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

15 lip 2016 12:04


W Radzie Dialogu Społecznego toczą się negocjacje dotyczące ustawy o związkach zawodowych. Jak podkreśla Jacek Męcina, przewodniczący zespołu prawa pracy RDS, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, mimo kilkumiesięcznych negocjacji, pracodawcy w wielu kwestiach krytycznie odnoszą się do proponowanych zmian. Najwięcej rozbieżności pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi i rządem dotyczy przepisów rozszerzających prawo do zrzeszania się w związki zawodowe i ich uprawnień.

Przynależność do związków zawodowych

Pracodawcy zgadzają się z koniecznością realizacji treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i przyznania prawa zrzeszania się wszystkim osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, zgadzają się na ochronę ich przed dyskryminacją. Nie akceptują natomiast szczególnej ochrony stosunku pracy oraz prawa do zwolnień z pracy za wynagrodzeniem, jeżeli organizacja nie posiada statusu zakładowej organizacji związkowej.

Czytaj też: Dorota Gardias: To nie my blokujemy młodym dostęp do związków, ale polskie prawo

Jacek Męcina wskazuje, że to właśnie było przedmiotem kompromisu proponowanego przez stronę pracodawców - uzależnienie zakresu ochrony od statusu zakładowej organizacji związkowej, a więc posiadania w swoim składzie co najmniej 10 pracowników.

Nowa definicja pracownika

W trakcie rozmów i negocjacji ze stroną rządową i związkami zawodowymi pracodawcom udało się uzgodnić przywrócenie pojęcia pracodawcy w miejsce proponowanego „podmiotu zatrudniającego". Udało się także uzgodnić zasady weryfikacji przez pracodawcę liczebności związków zawodowych w zakładzie pracy oraz właściwość sądów w tym zakresie.

Przez stronę związkową i rządową zostały też przyjęte krytyczne uwagi pracodawców co do zmiany zasad zwolnienia do tzw. „czynności doraźnych" oraz konieczne zmiany do art. 28 ustawy o związkach zawodowych.

Reprezentatywność związków zawodowych

Pracodawcy stoją na stanowisku, że udzielanie informacji organizacjom związkowym powinno dotyczyć tylko kwestii związanych z zatrudnieniem oraz podlegać kontroli sądowej.

Pracodawcy poparli również podwyższenie kryteriów reprezentatywności i przyznanie szerszych uprawnień w ramach negocjacji większym organizacjom. Ostateczny kształt ustawy o związkach zawodowych poznamy w ciągu miesiąca.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.