Prawa związków zawodowych zostaną ograniczone?

Ograniczenie praw związków zawodowych poprzez zniesienie części obowiązków przedsiębiorców wobec związkowców - zakłada projekt Nowoczesnej, którym Sejm ma się zająć podczas posiedzenia w tym tygodniu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prawa związków zawodowych zostaną ograniczone?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

22 lut 2016 8:32


Wśród proponowanych przez Nowoczesną rozwiązań ma się znaleźć m.in. likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych.

- Chcemy, żeby wszystkie wynagrodzenia związkowców były pokrywane ze składek członkowskich - w myśl zasady "płacę i wymagam", żeby członkowie na dole wymagali od swoich liderów, żeby dbali o ich interesy - uzasadniał, prezentując projekt w połowie stycznia, Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna).

Czytaj też: Petru: związki mają rozpasane prawa i rozbuchane wydatki

Obecnie jeden finansowany przez pracodawcę etat dla pracownika oddelegowanego do pracy na rzecz związku przysługuje organizacjom zakładowym od 150 członków do 500, dwa - do tysiąca osób, trzy - do dwóch tysięcy i po jednym na każdy kolejny tysiąc związkowców. Poniżej 150 członków zwolnienie z pracy na czas kadencji w związku przysługuje w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków.

Zgodnie z projektem Nowoczesnej zwolnienie z pracy na okres kadencji przysługiwałoby, ale byłoby bezpłatne - nie obciążałoby więc pracodawcy.

Nowoczesna zapisała też w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby - jak obecnie - za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy.

Posłowie wnioskodawcy chcą też liberalizacji przepisów nakładających na pracodawców obowiązek udostępniania pomieszczeń na spotkania związkowe - proponują, by pracodawca udostępniał je jedynie w zależności od możliwości danej firmy.

Czytaj też: Związki zawodowe w Polsce: W których branżach jest najwięcej związkowców?

W projekcie zaproponowano też zniesienie obowiązku potrącania przez pracodawcę składek związkowych z wypłat. Obecnie dzieje się tak na wniosek związku i za zgodą pracownika. Nowe uregulowania zakładają, że przelewy na konto związku będą mogły być przekazywane, ale tylko za wspólną zgodą pracodawcy i związku oraz przy pisemnej zgodzie każdego pracownika.

Związki zawodowe - zgodnie z projektem - miałyby obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe, czego obecnie nie muszą robić. Sprawozdania związków byłyby publikowane w internecie na stronach resortu pracy.

Projektodawcy zaplanowali trzymiesięczny okres od opublikowania ustawy do jej wejścia w życie. Dają też maksymalnie rok od jej wejścia w życie na wygaszenie opłacania przez pracodawcę etatów związkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

3 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

rozsadny 2016-02-24 10:40:07

Spokojnie , PiS da redę ...na +...

Volta 2016-02-22 22:03:03

Zlikwidować finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. Niech utrzymują się ze składek członkowskich. Ustanowić diety posłów powinny być w wysokości 12 zł brutto za godz.

jaro 2016-02-22 12:28:35

ZLIKWIDOWAĆ FINANSOWANIE POSŁÓW I ICH BIUR Z PIENIĘDZY BUDŻETOWYCH LUDZI PRACY ! LIKWIDACJA NOWOCZESNEJ ! NIECH PETRU POWIE GDZIE TAK TANIO MIESZANIA W WARSZAWIE SIĘ KUPUJE CHĘTENIE KUPIĘ DWA !