OZZPiP i NIPiP zawarły porozumienie o współpracy

W środę (21 stycznia) zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie warunków umożliwiających efektywną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

OZZPiP i NIPiP zawarły porozumienie o współpracy

PODZIEL SIĘ


Autor: RynekZdrowia.pl

www.rynekzdrowia.pl

21 sty 2015 17:40


Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jego strony są zgodne co do tego, że w Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Chodzi o zwiększanie nakładanych obowiązków, w tym także nie związanych z kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi.

Strony uznają ponadto, że nastąpił realny spadek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i nie ma żadnych przesłanek pozwalających wnioskować, aby rząd RP oraz Parlament zamierzały zrealizować obiecywane zmiany w ustawodawstwie. W związku z tym strony, na mocy podpisanego porozumienia, będą efektywnie starać się o poprawienie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.

OZZPiP oraz NIPiP zobowiązały się co wspólnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy państwowy oraz administracji państwowej i samorządowej, a także innych podmiotów.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do wspierania się w działaniach, które indywidualnie zastrzeżone są do kompetencji własnych, wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Będą prowadzić również kampanię informacyjną na temat oceny zabezpieczenia społeczeństwa w zakresie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.

Strony porozumienia postanowiły także wspierać się w poszczególnych województwach pomiędzy strukturami regionalnymi OZZPiP a izbami pielęgniarek i położnych oraz podejmować działania konieczne do reprezentacji i obrony godności zawodowej pielęgniarki i położnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.