NIK skontrolował majątek związków zawodowych

NIK, z własnej inicjatywy, przeprowadziła kontrolę działań małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych w latach 2004-2014 oraz działań spółki Fundusz Wczasów Pracowniczych w zakresie dokonywania przekształceń własnościowych, w tym zbywania majątku byłego Funduszu. Kontrola zakończyła się skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

NIK skontrolował majątek związków zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl

wnp.pl

1 mar 2016 11:37


Uchwalenie w dniu 11 września 2015 r. przez Sejm RP ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i tym samym realizacja najdłużej niewykonywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest najważniejszym efektem kontroli dotyczącej uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem. Była to kontrola doraźna, podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działań ministra skarbu zmierzających do ustawowego uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych w latach 2004-2014 oraz działań spółki Fundusz Wczasów Pracowniczych w zakresie dokonywania przekształceń własnościowych, w tym zbywania majątku byłego Funduszu i sprawowania nadzoru nad tym procesem w latach 1997-2015.

Kontrolerzy poinformowali, że w związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia kontroli dotyczących działań większościowego właściciela spółki, tj. Fundacji Porozumienie, przez władze tej Fundacji, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 98 ustawy o NIK.

Zdaniem kontrolerów, w okresie osiemnastoletniej działalności gospodarczej (1997-2015) FWP doszło do znaczącego zmniejszenia ilościowego zasobu, składającego się na majątek byłego Funduszu.

FWP dokonywała zbywania praw do nieruchomości uzyskanych w ramach aportu składników przedsiębiorstwa Funduszu Wczasów Pracowniczych - 153 razy za łączną kwotę prawie 100 mln zł. (99 124 286,79 zł.) Zbywanie i obciążanie przez FWP prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości spółka wykorzystywała jako narzędzie poprawy swojej płynności finansowej, źródło finansowania inwestycji oraz dywidend dla wspólników. Fundusz, nie czekając na ustawowe wyjaśnienie statusu posiadanych składników przedsiębiorstwa Funduszu Wczasów Pracowniczych, dokonywała ich zbywania.

Więcej czytaj na wnp.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.