Europejska Konfederacja Związków Zawodowych: Uchodźcy mogą uzupełnić luki na rynku pracy

Sytuacja uchodźców w Europie i nasilające się ataki na prawo do strajku były najważniejszymi tematami dyskusji europejskich liderów związkowych podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych: Uchodźcy mogą uzupełnić luki na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

23 gru 2015 10:14


Sekretarz konfederalna Liina Carr przedstawiła najnowsze dane statystyczne oraz plany EKZZ dotyczące kryzysu uchodźczego. To, co uznała za najważniejszy problemem to zwiększająca się niechęć i rasizm, także wśród członków związków zawodowych.

Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini podkreślił, że wraz ze zwiększeniem wydatków państw członkowskich UE na pomoc uchodźcom, powinna także zostać zwiększona pomoc finansowa na ich integrację społeczną.

Adam Rogalewski stwierdził, że w debacie na poziomie UE pojawiają się często propozycje ograniczania funduszy unijnych dla krajów, które - z różnych powodów - nie chcą przyjmować uchodźców (takie jak Polska, Słowacja czy Węgry).

Według niego takie działania są kontrproduktywne, ponieważ mogą spowodować, że przywódcy tych krajów (Szydło, Fico czy Orban) będą uznani za męczenników broniących suwerenności swoich krajów przed dyktatem UE, co może się wiązać z jeszcze gwałtowniej rosnącym eurosceptycyzmem i nacjonalizmem wśród obywateli tych krajów.

OPZZ proponuje, aby zamiast karać, wspierać finansowo związki zawodowe i organizacje pozarządowe zajmujące się edukowaniem obywateli w przełamywaniu stereotypów i tworzeniem pozytywnego wizerunku uchodźców. Zamiast odbierać dofinansowanie, należy przeznaczać specjalne dodatkowe środki na integrację uchodźców.

Przedstawiciel OPZZ ocenił również, że w kształtowaniu pozytywnego wizerunku uchodźców ważne jest uwzględnienie małej liczby wykwalifikowanych pracowników w wielu społeczeństwach UE (w tym Polski). Jego zdaniem uchodźcy mogą uzupełnić te braki i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego.

Zamykanie polskich kopalń

W dokumencie dotyczącym Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) EKZZ po raz kolejny podkreśliła, że ograniczając CO2 należy brać pod uwagę przede wszystkim sprawy socjalne i pracownicze oraz zapobiegać tzw. wyciekowi CO2, czyli przenoszenia przemysłu i wydobycia do krajów o mniejszej restrykcyjności w sprawach klimatycznych.

Wyciek CO2 jest szczególnie ważny z punkty widzenia Polski, gdzie obserwujemy niepokojący trend zamykania kopalni czy cementowni oraz przenoszenia produkcji i wydobycia na Ukrainę czy do Chin.

Prawo do strajku

W 2016 roku EKZZ planuje przeprowadzenie europejskiej kampanii dotyczącej promowania poszanowania dla praw związkowych w Europie, w związku z nasilającymi się atakami na prawa pracownicze, w tym przede wszystkim na prawo do strajku.

Kampania będzie się odbywać na arenie europejskiej i krajowej. Więcej szczegółów na jej temat będzie dostępnych na początku następnego roku.

*Spotkanie odbyło się 16-17 grudnia 2015 roku w Brukseli. OPZZ reprezentowali: przewodniczący Jan Guz, dyrektor wydziału międzynarodowego Piotr Ostrowski oraz Adam Rogalewski - członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.