Centrale związkowe uzgadniają zasady pracy Rady Dialogu Społecznego

Trzy centrale związkowe, które w czerwcu 2013 r. zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej, uzgadniają zasady pracy Rady Dialogu Społecznego - poinformowało Forum Związków Zawodowych. Związki chcą, by Rada zastąpiła Komisję.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Centrale związkowe uzgadniają zasady pracy Rady Dialogu Społecznego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

26 mar 2014 8:16


Prawnicy Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do 4 kwietnia przekażą swoim liderom propozycje założeń do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.

Pierwotnie proponowano, by Rada Dialogu Społecznego działała przy marszałku Sejmu, miała swoje uprawnienia i osobny budżet. Marszałek - na wniosek trzech stron: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców - miałby powoływać przewodniczącego i członków Rady.

"W trakcie prac związki uznały, że właściwą osobą do powoływania przewodniczącego i członków byłby prezydent RP, a Rada byłaby instytucją niezależną - również od Sejmu" - powiedział szef FZZ Tadeusz Chwałka. "Istotą propozycji dotyczącej umocowania Rady jest maksymalne uniezależnienie jej od bieżących wpływów politycznych" - powiedział.

Według omawianych przez prawników założeń do ustawy dwustronny dialog autonomiczny pracodawców i związków zawodowych miałby - w uzasadnionych przypadkach - poprzedzać dialog trójstronny z udziałem strony rządowej. Prawnicy proponują też, by funkcja przewodniczącego Rady była rotacyjna. Trzy centrale rozważają też możliwość utworzenia funkcji Rzecznika Dialogu Społecznego. Rzecznik miałby koordynować pracę partnerów w Radzie, mediować w trudnych sytuacjach, w razie potrzeby reprezentować Radę na zewnątrz i pracować przy rocznym sprawozdaniu z jej prac.

Związki chcą, by wyodrębniony budżet Rady Dialogu Społecznego, która ma być osobną samodzielną instytucją, opiewał corocznie na konkretny odsetek Produktu Krajowego Brutto. Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego miałyby przejść do kompetencji marszałków województw i zyskać prawo do przyjmowania rozwiązań w sprawach o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla danego regionu. Obecnie takimi komisjami kierują wojewodowie.

W czerwcu 2013 r. związki zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej, twierdząc, że dialog społeczny między rządem, pracodawcami i związkami jest pozorowany, bo postulaty związkowe nie są brane pod uwagę. We wrześniu zorganizowały w Warszawie manifestację, w której wzięło udział ponad 100 tys. osób. Pod koniec października temat nowej ustawy o dialogu społecznym był przedmiotem spotkania central związkowych i organizacji pracodawców z prezydentem Bronisławem Komorowskim.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.