Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PSE

Walne Zgromadzenie PSE podjęło uchwałę dotyczącą składu zarządu i rady nadzorczej czwartej kadencji.W skład zarządu powołano: Henryka Majchrzaka na stanowisko prezesa oraz Krzysztofa Ksytę, Piotra Raka i Cezarego Szweda na stanowiska członków zarządu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PSE

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl (DC)

wnp.pl

24 cze 2013 18:15


Henryk Majchrzak, Piotr Rak i Cezary Szwed zostali powołani z dniem 21 czerwca 2013 r., natomiast Krzysztof Ksyta obejmie funkcję z dniem 1 lipca 2013 roku.

Do Rady Nadzorczej spółki zostali powołani: Tomasz Dąbrowski - przewodniczący RN oraz członkowie RN: Kazimierz Olesiak, Edward Słoma, Joanna Szczepańska, Jolanta Maria Świeściak i Radosław Tabak.

Dr inż. Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako członek zarządu, a od 15 października 2010 r. jako prezes. Od początku kariery zawodowej związany zawodowo z energetyką - początkowo w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 roku w Elektrowni Opole, gdzie w 2004 r. został powołany na stanowisko członka zarządu, dyrektora technicznego, a w 2005 r. objął funkcję prezesa.

W roku 2008 r. został prezesem BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a następnie był wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A. W latach 2009 - 2010 - dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR, członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie.

Krzysztof Ksyta - z wykształcenia ekonomista. Od 1992 roku zawodowo związany z bankowością. W latach 1994-1996 zastępca dyrektora departamentu w centrali BGŻ S.A. Od 1996 r. Członek zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, a w latach 1999-2007 prezes tego banku. W latach 2004 - 2007 członek zarządu Związku Banków Polskich. W przeszłości również członek Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa działających w obrocie gospodarczym.

Piotr Rak - od czerwca 2009 roku dyrektor Departamentu Przesyłu PSE S.A. odpowiedzialny również za współpracę z sąsiadującymi Operatorami Systemów Przesyłowych. Związany z Operatorem od 2004 roku w obszarze wniosków taryfowych, usług przesyłowych i planowania rozwoju sieci przesyłowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. gdzie odpowiadał m.in. za obszary rozwoju, sprzedaży i marketingu.

Dr inż. Cezary Szwed - od 2010 roku dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE S.A. Z Operatorem jest związany od roku 2000, początkowo w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich, a od 2004 roku w obszarze rozwoju systemu przesyłowego, będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej. Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (europejskiej organizacji operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.