Zabłocki oraz Kosmal odchodzą z PKW

Ze składu Państwowej Komisji Wyborczej odchodzą sędzia Stanisław Zabłocki oraz Stanisław Kosmal. Dymisję z funkcji szefa PKW złożył ponadto Stefan Jaworski.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zabłocki oraz Kosmal odchodzą z PKW

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

21 lis 2014 19:11


Rzecznik Sądu Najwyższego poinformował, że pismo sędziego Stanisława Zabłockiego wpłynęło w 20 listopada, ale informacja o tym została odroczona do 21 listopada z uwagi na prośbę sędziego.

- Decyzję tę podjąłem w związku z oceną społeczną trudności w zakresie szybkiego ogłoszenia wyników wyborów, które to trudności zostały spowodowane awarią systemu elektronicznego wspomagania prac organów wyborczych - napisał sędzia Zabłocki do prof. Małgorzaty Gersdorf.

Czytaj też: Stefan Jaworski złożył dymisję z funkcji szefa PKW. Prezydent ją przyjął

Podkreślił przy tym, że według jego najlepszej wiedzy, PKW "nie jest odpowiedzialna z prawnego punktu widzenia ani za awarię systemu elektronicznego, ani za przebieg procedury wyłaniania podmiotu, który jest autorem tego systemu".

Pomimo to - podkreślił sędzia Zabłocki - "poczucie sędziowskiej godności i potrzeba ochrony pozycji ustrojowej naczelnego organu wyborczego" skłania go do ogłoszenia na najbliższej konferencji PKW, że podjął już decyzję o rezygnacji z członkostwa w PKW "niezwłocznie po ogłoszeniu wyników ponownego głosowania w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych okręgach, gdzie przeprowadzenie takiego głosowani jest niezbędne".

Zabłocki napisał do prof. Małgorzaty Gersdorf, że wprawdzie zrzeczenie się członkostwa w PKW następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli, niemniej jednak ze względu na szacunek dla urzędu, na którego wniosek nastąpiło jego powołanie w skład PKW, i szacunek, jakim darzy I prezes Sądu Najwyższego uznał, że właściwe jest powiadomić w pierwszej kolejności właśnie ją o podjętej decyzji.

Czytaj też: Kazimierz Czaplicki nie jest już szefem KBW

Z kolei sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Kosmal z dniem 20 listopada w związku z ukończeniem 70. roku życia przestał był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Decyzją prezydenta z dniem 21 listopada na to miejsce został powołany sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Według kodeksu wyborczego wygaśnięcie członkostwa w PKW następuje w przypadku zrzeczenia się członkostwa, śmierci, ukończenia 70 lat przez członka komisji będącego sędzią w stanie spoczynku. Prezydent - na uzasadniony wniosek prezesa instytucji, która wskazała danego sędziego do PKW - może też odwołać członków komisji lub jej szefa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.