Robert Tomanek rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W czwartek (28 kwietnia) Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 dr hab. Roberta Tomanka, profesora Uniwersytetu Ekonomicznego. Tomanek obejmie urząd 1 września.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Robert Tomanek rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

28 kwi 2016 14:49


Dr hab. Robert Tomanek ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział handlu, transportu i usług – specjalność ekonomika transportu) w 1987r. uzyskując 18 listopada
1987r. z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii. Ponadto, w 1994 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania.

Pracę doktorską pod tytułem „Strategia zmian organizacji systemu publicznej komunikacji lokalnej na przykładzie GOP” obronił przed Radą Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach 9 marca 1995 r. W 2003 r. praca ta otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny transport (kategoria: prace habilitacyjne). Została też nagrodzona Nagrodą Rektora AE.

Pracę na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach nowy rektor podjął jeszcze w trakcie studiów - od 1 października 1987 r. Zaczynał od stanowiska asystenta-stażysty, potem asystenta, adiunkta i następnie profesora nadzwyczajnego.

W latach 2002-2008 kierował zakładem Transportu Miejskiego i Regionalnego w katedrze transportu. Ponadto w latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Ekonomii, a w latach 2008-2016 prorektora AE/UE Katowice (2008-2009 ds. edukacji, a w latach 2010-2012 ds. organizacyjnych, a od 2012 ds. organizacji, finansów i rozwoju).

W trakcie pracy na AE, w latach 1987-1988, odbył półroczny staż zawodowy w dyrekcji okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach zakończony uzyskaniem uprawnień referendarza kolei państwowych. W okresie od 1 listopada 1988 roku do 31 marca 1989 roku był zatrudniony w niepełnymwymiarze czasu pracy w zakładzie organizacji i zarządzania Krajowej Państwowej
Komunikacji Samochodowej w Katowicach na stanowisku inspektora, gdzie zajmował się sporządzaniem analiz ekonomicznych.

Od 1 grudnia 1990 roku do 30 czerwca 1991 roku pracował dodatkowo w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na stanowisku inspektora – zajmował się przygotowywaniem (w zespole pełnomocnika wojewody) przekształceń wojewódzkich przedsiębiorstw infrastrukturalnych. Od 1 lutego 1992 roku do 30 września 1999 r. był zatrudniony (również w niepełnym wymiarze czasu pracy) w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP w Katowicach na stanowisku zastępcy dyrektora ds. marketingu, gdzie kierował zespołem zajmującym się sprzedażą i marketingiem usług transportu miejskiego.

W latach 1999-2004 był doradcą przewodniczącego zarządu KZK GOP. W latach 2005-2011 dodatkowo był zatrudniony w niepublicznych uczelniach w Katowicach i Chorzowie na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych. Od 2014 roku jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej publicznego Radia Katowice.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.