Paweł Chmielnicki przewodniczącym zespołu odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Profesor Paweł Chmielnicki z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie został przewodniczącym zespołu odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Paweł Chmielnicki przewodniczącym zespołu odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

12 wrz 2016 14:46


Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wręczył akty powołania członkom V kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Profesor Paweł Chmielnicki jest członkiem PKA już drugą kadencję z rzędu. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa zyskał w 2002 r. W 2005 r. rada wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność – prawo administracyjne.

Prof. Chmielnicki specjalizuje się w naukach o administracji, teorii prawa i ekonomii instytucjonalnej. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych są m.in.: kontrola i nadzór w administracji, udzielanie świadczeń przez administrację publiczną, ustrój administracji, geneza i efektywność prawa oraz związki pomiędzy normami prawa i regułami gospodarowania.

W latach 1999-2004 był sędzią Sądu Rejonowego w Kielcach, ale zrezygnował ze stanowiska na rzecz kariery naukowej. Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”. Pełni również funkcję prezesa zarządu ogólnopolskiego towarzystwa naukowego „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działalność Komisji obejmuje uczelnie publiczne i niepubliczne. Komisja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, w szczególności z tymi, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia lub akredytacja.

Do składu komisji, powołanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w 2015 roku, wejdzie 90 osób. Jej członkowie wybrani zostali spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów oraz organizacje studenckie i doktoranckie. Kadencja PKA potrwa cztery lata.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.