Krzysztof Kurek nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr. hab. Grzegorz Wrochna odchodzi ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jego miejsce zajął dr hab. inż. Krzysztof Kurek.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Krzysztof Kurek nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl

wnp.pl

26 paź 2015 15:50


Nowy dyrektor objął funkcję z dniem 25 października br. Jego kandydatura została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Naukową Narodowego Centrum Badań Jądrowych w maju tego roku. Po rozmowach ze wszystkimi zgłoszonymi osobami oraz zapoznaniu się z przedstawionymi przez nie wizjami rozwoju instytutu, powołana przez Radę Naukową komisja zdecydowała, że ministrowi gospodarki zarekomenduje właśnie kandydaturę dr. hab. inż. Krzysztofa Kurka.

Nominację na stanowisko dyrektora NCBJ wicepremier Janusz Piechociński podpisał w drugiej połowie września br. Zgodnie z zapisami ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. kadencja na tym stanowisku trwa cztery lata.

Dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale fizyki technicznej i matematyki stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność fizyka techniczna w 1980 r. Jego zainteresowanie zagadnieniami fizyki cząstek elementarnych, modeli ich oddziaływań i kwantowej teorii pola zaowocowało pracą doktorską pod tytułem ”Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji nowych hadronów przy wysokich energiach w ramach modelu partonów i kwantowej chromodynamiki”, obronioną na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na podstawie monografii: "Understanding the Nucleon's Spin Structure. The Direct Gluon Polarisation Measurement at the COMPASS Experiment". Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nuklenu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii.

Dr hab. inż. Krzysztof Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy (COMPASS).

Od 2013 roku jest członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz sekretarzem naukowym NCBJ. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem NCBJ.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.