Kolejny etap boju w sprawie absolutorium dla zarządu PGNiG

Jak poinformował PGNiG akcjonariusz wniósł powództwo o uchylenie uchwały czerwcowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG w sprawie nieudzielenia Jarosławowi Baucowi, członkowi zarządu PGNiG, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kolejny etap boju w sprawie absolutorium dla zarządu PGNiG

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl

wnp.pl

23 wrz 2016 19:04


28 czerwca, podczas WZA, na którym reprezentowane było 76,8 proc. kapitału zakładowego, akcjonariusze zdecydowali o nieudzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015 ówczesnemu prezesowi Mariuszowi Zawiszy i wiceprezesom: Jarosławowi Baucowi, Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi i Waldemarowi Wójcikowi. Absolutorium za 2015 r. otrzymał natomiast prezes Piotr Woźniak, delegowany z końcem roku do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PGNiG.

W odpowiedzi na brak absolutorium byli szefowie gazowej spółki w skierowanym do mediów oświadczeniu napisali m. in. że "Przytaczane przez zarząd argumenty za nieprzyznaniem nam absolutorium dotyczące rzekomych zaniedbań w zakresie nadzoru, czy niewłaściwie prowadzonych międzynarodowych negocjacji mają charakter insynuacyjny. Wszystkie działania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem, zgodnie z interesem spółki, jej klientów i akcjonariuszy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego".

Powództwo o uchylenie uchwały to kolejny etap boju w sprawie absolutorium.

Cały tekst czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.