Światowe wyzwania dla liderów i przywódców

Jakie są najważniejsze globalne czynniki, które obecnie nabierają coraz bardziej realnego kształtu, będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie sektora publicznego i prywatnego na świecie do 2030 r.?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Światowe wyzwania dla liderów i przywódców

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

14 lut 2014 12:22


Żyjemy w czasach, kiedy technologia umożliwia interakcje i wymianę informacji nie tylko wewnątrz danego kraju, ale również z innymi społeczeństwami, zwiększając tym samym poziom wiedzy i świadomości społeczeństw. Dług publiczny ogranicza zakres, w jakim administracja publiczna może reagować na zmieniające się oczekiwania wobec infrastruktury publicznej.

- Długoterminowe trendy demograficzne oraz zmieniające się oczekiwania obywateli wpływają na stabilność finansową społeczeństw. Liderzy powinni zadawać sobie pytania, jak utrzymać i rozwijać dzisiejszy poziom usług publicznych w długim okresie. Nasz raport podpowiada, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę i jak kształtować przyszłą politykę w sposób odpowiedzialny - mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla Administracji Publicznej i Infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej w KPMG w Polsce.

Nie bez znaczenia są również zmieniające się warunki atmosferyczne, które w ostatnim czasie wpłynęły na wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych. Czynniki te powodują, iż jedynie zaplanowane działania, uwzględniające globalne długoterminowe trendy pozwolą liderom na zrównoważony rozwój samorządów państw, regionów i miast.

KPMG w swoim raporcie "Future State 2030: The global megatrends shaping goverments" zdefiniowało dziewięć megatrendów i wskazało, dlaczego państwa powinny dostosować swoje polityki, regulacje i programy do zaprezentowanych trendów. W ramach każdego trendu raport przedstawia dowody na jego zmianę, konsekwencje tej zmiany oraz propozycje rozwiązań dla samorządów państw, regionów oraz miast. Wśród megatrendów znalazły się: demografia, rozwój technologiczny, wzrost znaczenia jednostki i powiązania gospodarcze. Co jeszcze będzie miał wpływ na sektor publiczny i prywatny na świecie do 2030 r.? Autorzy raportu wymieniają dług publiczny, zmianę polaryzacji światowego
układu sił gospodarczych, zmianę klimatu, ograniczoność zasobów oraz urbanizację.

Co konkretnie liderzy powinni zrobić z megatrendami?

W konkluzji do raportu znaleźć można konkretne wskazówki, jak administracja publiczna powinna zmieniać polityki, regulacje i programy. Dodatkowo wskazane zostało jak dokonać tych zmian poprzez pryzmat strategii, struktury organizacyjnej i kompetencji.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.