Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym

• Znowelizowana w czwartek(6.10)  przez Sejm ustawa o transporcie drogowym zakłada utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
•  Rejestr ma poprawić bezpieczeństwo, wyeliminować nieuczciwych przedsiębiorców i wzmocnić konkurencję w transporcie drogowym.
• Rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/MIW

6 paź 2016 14:14


Za uchwaleniem noweli zagłosowało 421 posłów, żaden nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się też od głosu.

- Dostęp do aktualnych danych przedsiębiorców transportu drogowego poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźników - podkreślono w ocenie skutków regulacji.

Jak wyjaśnił we wtorek (4.10) podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, utworzenie elektronicznego rejestru ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

- Mamy już cztery lata opóźnienia we wdrażaniu tych przepisów - zaznaczył. Termin wdrożenia unijnych przepisów minął 31 grudnia 2012 r.

Nowelizacja zakłada, że rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD) oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.

Ma on być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez GITD i ma się składać z trzech ewidencji: przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń przepisów dotyczących obowiązków lub warunków przewozów drogowych; osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi - do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Utworzony rejestr przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich UE, co ma umożliwić wymianę danych między krajami unijnymi.

Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem m.in. danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy.

Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi będą udostępniane na wniosek - w niezbędnym zakresie - upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.