Rok 2014: Rynek pracy i HR. Najważniejsze wydarzenia

Jakie zmiany w mijającym roku zasługują na miano najważniejszych? Sprawdźcie, co wytypowały przepytane przez nas osoby z branży.

Autor: Justyna Koc 29 gru 2014 5:02

REKLAMA

Śmieciówki do lamusa

– Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem w branży było orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z marca 2014 r., w którym skrytykował on obowiązujący w Polsce art. 33 Kodeksu pracy, mówiący o wypowiadaniu umów czasowych zawartych na powyżej sześć miesięcy.

Sędziowie z Luksemburga uznali, że jest on częściowo sprzeczny z prawem unijnym (z dyrektywą Rady nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r.). Według TSUE nie ma obiektywnych podstaw do stosowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przy umowach terminowych trwających dłużej niż sześć miesięcy, podczas gdy przy umowach na czas nieokreślony okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy.

Z pewnością orzeczenie to wpłynie w niedługim czasie na zmiany w prawie pracy. Przedstawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) projekt ustawy zakłada najwyżej trzy umowy na czas określony i łączny maksymalny czas ich trwania nie przekraczający 33 miesięcy – ocenia Monika Smulewicz, dyrektor zarządzająca w Grant Thornton. (Fot. Mat. pras.)

 REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.