Pracownicy państwowych czy prywatnych firm są bardziej zaangażowani w pracę?

Pracownicy firm państwowych są mniej zadowoleni z wynagrodzenia i niżej oceniają jego sprawiedliwość niż pracownicy firm prywatnych, jednak mimo to prezentują podobny poziom energii i oddania się pracy, co zatrudnieni w firmach prywatnych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracownicy państwowych czy prywatnych firm są bardziej zaangażowani w pracę?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk/mat. pras.

12 paź 2016 12:18


Optymistycznym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych przez Sedlak&Sedlak badań jest brak różnic w poziomie energii do pracy i oddania się pracy wśród badanych pracowników firm prywatnych i państwowych - i to nawet mimo dość dużych różnic w zakresie wysokości wynagrodzenia, zadowolenia z wynagrodzenia i oceny jego sprawiedliwości.

Czytaj też: Lepsza ciepła, państwowa posadka od pracy w prywatnej firmie? Oto, jak jest naprawdę

Aby wyjaśnić obserwowaną sytuację można odwołać się do teorii wymagań i zasobów pracy Bakker i Demerouti (2014), która analizuje proces powstawania zaangażowania w pracę. Bakker i Demerouti sugerują, iż zaangażowanie w pracę powstaje jako efekt ścierania się wymagań jakie praca stawia (np. niskie i niesprawiedliwe wynagrodzenie) i zasobów jakie daje (np. prestiż pracy, stabilność zatrudnienia). Ogólnie rzecz ujmując, jeśli w odczuciu pracownika zasoby oferowane przez pracę pozwalają przezwyciężać wymagania pracy, wówczas zaangażowanie może się rozwijać.

Można założyć, że pomimo wymagań, jakim jest niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, praca w firmach państwowych dostarcza dostatecznej ilości zasobów, pozwalających na rozwój i utrzymanie zaangażowania w pracę. Dokładne określenie czynników powodujących zaangażowanie pracowników firm państwowych, mimo ich niezadowolenia z wynagrodzenia, wymaga jednak dalszych badań.

Niepokojące jest natomiast występowanie niższego zadowolenia z wynagrodzenia i niższej oceny jego sprawiedliwości wśród pracowników firm państwowych w porównaniu do pracowników firm prywatnych.

Jednym z powodów, dla których brak satysfakcji z wynagrodzenia wśród pracowników firm państwowych może być niebezpieczny jest fakt, iż może on działać odstraszająco na potencjalnych kandydatów do pracy. Fachowcy i pracownicy szczególnie poszukiwani na rynku pracy mogą omijać firmy państwowe, jako te, które nie są w stanie zapewnić pracownikom zadowalającego i sprawiedliwego wynagrodzenia. Sytuacja taka w oczywisty sposób może mieć negatywny wpływ na efektywność firm państwowych, które nie będą w stanie pozyskiwać najlepszych pracowników z rynku pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.