Pokolenie Y pokoleniem menedżerów? Młodzi chcą być przywódcami w firmach

Wśród studentów i młodych absolwentów z pokolenia Y znajduje się wiele osób marzących o byciu przywódcą. 42 proc. respondentów badania Deloitte "Pierwsze kroki na rynku pracy" deklaruje, że chciałoby w przyszłości zajmować stanowiska menedżerskie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pokolenie Y pokoleniem menedżerów? Młodzi chcą być przywódcami w firmach

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

29 wrz 2015 15:55


Wielu młodych marzy o posadzie menedżerskiej, ale tylko co czwarty myśli o najwyższych pozycjach tego szczebla. Więcej wśród grupy nastawionych na karierę menedżerską jest mężczyzn niż kobiet (52 proc. vs. 37 proc.).

Różnicę tę widać szczególnie w zakresie chęci obejmowania kluczowych stanowisk w firmach. Kobiety chętniej wybierałyby ekspercką ścieżkę kariery (48 proc. vs 35 proc.). Na pytanie, czy twoje środowisko określiłoby ciebie jako lidera, ponad 27 proc. polskich studentów i młodych absolwentów odpowiedziało twierdząco. Niemal identyczny wynik uzyskało pytanie o chęć objęcia najwyższych stanowisk zarządczych. Co więcej, prawie 44 proc. badanych wysoko, bądź bardzo wysoko, ocenia swoje kompetencje przywódcze.

Rozwój pracowników powinien być numerem jeden

Młode talenty wkraczające na rynek pracy uznają, że dla liderów biznesu rozwój pracowników powinien być praktycznie tak samo istotnym priorytetem jak zabezpieczenie interesów firmy w długoterminowej perspektywie. - Pokolenie Y chce rozumieć, dlaczego wykonuje dane zadania, chce czuć się częścią firmy, oczekuje że ich praca będzie dla nich wzbogacająca, a równocześnie będzie istotna z perspektywy organizacji. Z drugiej strony oczekuje także szybkiej informacji zwrotnej oraz formułowania jasnych kierunków działania – tłumaczy Natalia Pisarek, lider zespołu Human Capital Consulting, Deloitte.

- Poznanie preferencji i aspiracji pracowników, ich postaw i poglądów dotyczących pracy i kariery, a także związanych z tym oczekiwań, może znacznie ułatwić zarządzanie talentami w organizacji. Tym samym może się to przełożyć na sukces firm, które aby budować i utrzymywać przewagę konkurencyjną muszą walczyć o przyciągnięcie najcenniejszych kandydatów, a także ich dalszy rozwój i karierę – dodaje.

Pokolenie Y nie jest jednorodne

Studenci i młodzi absolwenci, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy i reprezentujący najlepsze polskie uczelnie, stanowią silnie zróżnicowaną grupę. Różnią się pod kątem prezentowanych postaw wobec pracy, czy przypisywanego jej miejsca w hierarchii wartości. Wyniki badania Deloitte pokazują, że działania związane z rozwojem kapitału ludzkiego muszą być w jeszcze większym stopniu szyte na miarę. Analizowanie potrzeb i preferencji pracowników przez pryzmat ich przynależności pokoleniowej może być istotne, ale na pewno nie jest wystarczające. Skuteczne planowanie działań z obszaru HR wymaga identyfikacji indywidualnych celów, preferencji i oczekiwań pracowników.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Minik 2015-10-29 13:16:32

Ludzie są różni i właśnie ze zrozumieniem tego miałem najwięcej problemu, kiedy zacząłem zarządzać dużą grupą pracowników. Pomogła mi bardzo książka "Gen Sprzedawcy" R. Zycha, dzięki której miałem okazję poznać tajniki skutecznego zarządzania, ale też casy i doświadczenia autora, który współprowadzi znaną firmę szkoleniową Kontrakt OSH.