Podlasie: Dotacje na rozpoczęcie działalności czekają

• Jeszcze w tym roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie od osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim.
• Grupa do której szczególnie będzie kierowane wsparcie to osoby po 50 r.ż. Otrzymają one dodatkowe punkty w wyniku oceny wniosku.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Podlasie: Dotacje na rozpoczęcie działalności czekają

PODZIEL SIĘ


Autor: RynekSeniora.pl

RynekSeniora.pl

12 paź 2016 13:24


W bieżącej perspektywie finansowej, czyli 2014-2020, Lokalne Grupy Działania połowę środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi dysponują, muszą przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy, czyli zakładanie działalności gospodarczej i jej rozwój. Pierwszy nabór na te działania LGD funkcjonujące na terenie woj. podlaskiego planują jeszcze w tym roku.

O dofinansowanie na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, osobą prawną czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. Limit pomocy na jednego wnioskodawcę w przypadku rozwoju działalności wynosi 300 tys. zł w okresie realizacji programu (wyjątek stanowi limit pomocy na jednego wnioskodawcę realizującego operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu).

LGD Brama na Podlasie zdefiniowała grupę faworyzowaną, jako osoby młode do 29 roku życia i osoby starsze 50 +. I do tej grupy w szczególności kierowane będzie wsparcie w ramach tego przedsięwzięcia.

Więcej czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.