PARP znalazła sposób na skuteczne mierzenie wartości kompetencji pracowników

Stworzenie uniwersalnego narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego jest wyzwaniem. Podążając za światowymi trendami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się przygotowania uniwersalnego narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego dopasowanego do warunków, w jakich funkcjonują polskie przedsiębiorstwa.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PARP znalazła sposób na skuteczne mierzenie wartości kompetencji pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

27 sie 2014 12:30


Tworzenie modeli biznesowych opartych o dane zgromadzone dzięki systematycznemu pomiarowi kapitału ludzkiego to wciąż temat otwarty zarówno dla teoretyków, jak i praktyków biznesu. Brak uniwersalnego, prostego narzędzia, skutecznego, bo dopasowanego do specyfiki różnej wielkości przedsiębiorstw, stanowi znaczącą przeszkodę, uniemożliwiającą wdrażanie długofalowych programów rozwoju kadr w Polsce.

Czytaj też: Firmy będą się uczyć, jak rozwijać kompetencje pracowników

Zarówno pracownicy działów HR, jak i sami biznesmeni są zgodni – tę przeszkodę należy ominąć, aby polskie przedsiębiorstwa, dzięki między innymi wzrostowi efektywności pracy, mogły skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach.

W tym miejscu zgodność się kończy, bo sposobów obliczania wartości kapitału w firmie jest wiele, a każdy z nich kojarzy się raczej ze znacznym wydatkiem, który przedsiębiorca musi ponieść, aby wdrożyć nowy model zarządzania kadrami, niż z wymiernymi korzyściami, które takie narzędzie może przynieść.

Czytaj też: Ruszył projekt zachęcający małe i średnie firmy do zarządzania przez kompetencje

Pomiar wartości kapitału ludzkiego to nie tylko problem polskich przedsiębiorców. Na forum międzynarodowym wielokrotnie podejmowano próby tworzenia takich narzędzi, starając się uwzględnić możliwie najwięcej parametrów, aby wynik mógł jak najdokładniej przedstawić sytuację w analizowanym przedsiębiorstwie.

Oprócz kompleksowych programów, proponowano różnorodne mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wskaźnik zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (HCROI) czy produktywności zasobów ludzkich (HCR). Wśród dużych międzynarodowych inicjatyw warto zwrócić uwagę na „Bilans Wartości Niematerialnych” prowadzony w ramach 6. Programu Ramowego UE w 2008 roku czy amerykański projekt R.L. Brummet’a, E. Flamholtza i C. Pyle’a zwany rachunkowością zasobów ludzkich (HRA).

Jednym z najnowszych programów prowadzonych obecnie w Wielkiej Brytanii jest projekt Valuing Your Talent (VyT), którego twórcy chcą wskazać przedsiębiorcom te obszary, które wymagają prowadzenia pomiarów jakości pracy oraz dać im wystandaryzowane narzędzie do prowadzenia takiego pomiaru.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.