PARP: Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na innowacyjne projekty

- Szacuje się, że na projekty skierowane do przedsiębiorców będzie ok. 20 mld euro - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PARP: Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na innowacyjne projekty

PODZIEL SIĘ


Autor: Wnp.pl

wnp.pl

10 maj 2015 15:16


Przed nami nowa perspektywa 2014-2020. Wiadomo, że z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich, w którym przedstawiono m.in. najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych i ich podział na poszczególne dziedziny. Czy może pani już powiedzieć jakimi działaniami i do kogo adresowanymi zajmie się PARP?

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: - W nowej odsłonie systemu wsparcia, agencja będzie funkcjonowała w zmienionych uwarunkowaniach. W tym kontekście należy pamiętać o nowej roli, jaką nadano polskim regionom w systemie wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym zmieni się skala realizowanych instrumentów wsparcia - zmniejszy się liczba bezpośrednich beneficjentów, ale zwiększy skala oddziaływania i efektów osiąganych dzięki wsparciu PARP. Zmiana pozwoli na dalsze rozwinięcie bieżącej współpracy pracowników agencji z przedsiębiorcami - beneficjentami, opartej na eksperckim i indywidualnym, partnerskim podejściu.

Głównym beneficjentami wsparcia programów prowadzonych przez agencję, nadal pozostaną mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w PARP znajdą przede wszystkim partnera w realizacji swoich projektów rozwojowych, najczęściej wysoce ryzykownych i innowacyjnych. Dążeniem agencji jest efektywna współpraca z każdym beneficjentem.

Planujemy realizowany system wsparcia oprzeć na mechanizmie stałego/ ciągłego programowania. Priorytetem dla wzmacniania efektywności polityk - niezależnie od dziedziny (innowacyjność gospodarki, kapitał ludzki, środowisko, infrastruktura itp.) - powinno być ich tworzenie w oparciu o fakty (evidence-based policy). Odpowiednie zarządzanie wiedzą, kultura ewaluacji, promocja działań oraz tworzenie organizacji uczących się, to podstawy innowacyjnych organizacji, także administracji publicznej. Te standardy stymulują proefektywnościowe podejście do realizacji zadań.

W naszej opinii skuteczna koordynacja działań, zapewniająca komplementarność interwencji, oznacza zachowanie możliwie jednolitych procedur i warunków udzielania wsparcia w ramach całego systemu, w szczególności w instytucjach krajowych, jak i regionalnych. Takie podejście pozwoli na wprowadzenie bardziej spójnego systemu, obejmującego przejrzystą mapę instytucji je wdrażających.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.