PARTNERZY PORTALU partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu

Nowa Huta otwiera się na biznes

W Nowej Hucie po­wsta­nie Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej (SAG). Zo­sta­nie nią ob­ję­tych 37 ha te­re­nów po­prze­my­sło­wych, które zo­sta­ną kom­plek­so­wo przy­go­to­wa­ne pod in­we­sty­cje prze­my­sło­we i usłu­go­we.

Nowa Huta otwiera się na biznes
Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej two­rzo­na jest głów­nie z myślą o mikro, ma­łych i śred­nich przed­się­bior­stwach. Fot. Fotolia
REKLAMA

Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu to pra­wie 77,3 mln zł, z czego 64,7 mln zł po­cho­dzić bę­dzie z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich.

Ak­tu­al­ny pro­jekt do­ty­czą­cy bu­do­wy SAG na te­re­nie pro­jek­tu „Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści” zo­stał ujęty w naj­now­szej wer­sji Stra­te­gii Zin­te­gro­wa­nych In­we­sty­cji Te­ry­to­rial­nych dla Kra­kow­skie­go Ob­sza­ru Funk­cjo­nal­ne­go.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej two­rzo­na jest głów­nie z myślą o mikro, ma­łych i śred­nich przed­się­bior­stwach. W Nowej Hucie po­wsta­nie prze­strzeń, która bę­dzie do­stęp­na dla firm z róż­nych branż.

Czytaj więcej tutaj. 

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Nowa Huta otwiera się na biznes

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
REKLAMA
  • PARTNER SERWISU partner portalu

Nie przegap żadnej nowości!

Subskrybuj newsletter PulsHR.pl Zamawiając newsletter akceptujsz Politykę prywatności portalu


REKLAMA