Lepsze wyniki biznesowe firm osiągane dzięki działom HR to nie fikcja

76 proc. organizacji, w których HR ma wpływ na strategię firmy, osiąga wyniki finansowe zgodne z zakładanymi lub powyżej celu. W tych, w których wpływ pionu HR na strategię jest słaby, wskaźnik ten jest niższy i wynosi 58 proc.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Lepsze wyniki biznesowe firm osiągane dzięki działom HR to nie fikcja

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

13 sty 2014 15:58


Human Capital Institute (HCI), światowe stowarzyszenie na rzecz strategicznego zarządzania talentami we współpracy z SuccessFactors, spółką zależną SAP przeprowadziło badania, których celem było wykrycie czynników determinujących strategiczny wpływ działów HR na rozwój i wyniki firm.

Okazuje się, że barierami hamującymi skuteczność działań w obszarze HR nie są braki personalne lub słabe zarządzanie tymi działami, ale niemożność strategicznego spojrzenia na HR, wynikająca z niewystarczającego wsparcia ze strony rozwiązań informatycznych Human Capital Management.

- Nasze badania uwypuklają bariery, które uniemożliwiają dzisiejszym specjalistom ds. HR wejście na strategiczny poziom oraz potwierdzenie przed decydentami biznesowymi swojej wartości w organizacji - powiedział Carl Rhodes, dyrektor generalny HCI.

- Zrozumienie tych barier oraz określenie metod i najlepszych praktyk, niezbędnych do ich pokonania, jest kluczem do tego, by działy HR zyskały silniejszy wpływ na rozwój i wyniki firmy - dodał.

Głównym czynnikiem obniżającym efektywność działów HR jest brak koncentracji na strategicznych celach oraz wsparcie ze strony przestarzałych rozwiązań IT w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Mniejszy wpływ na ten stan mają niewystarczające zasoby lub słabe przywództwo kierowników działów HR.

Jak wynika z badania, przedsiębiorcy potrzebują materialnych i niematerialnych inwestycji, by działy HR miały większy wpływ na rozwój i wyniki organizacji. Przez niematerialne inwestycje należy rozumieć częstsze kontakty z najważniejszymi decydentami biznesowymi, mocniejsze relacje z działem IT oraz więcej czasu na strategiczne zadania oraz zarządzanie danymi. Duże znaczenie mają też przywódcze cechy szefów działów HR.

Kierownicy działów HR, choć powinni pełnić funkcje strategiczne, przeznaczają 43 proc. swojego czasu na działania operacyjne. Inną bolączką jest negatywna percepcja działów HR, a zwłaszcza przywódczej roli ich szefów przez pracowników innych działów.

Rolę działów HR w organizacji pomniejszaja również niewykorzystywanie danych i wskaźników, takich jak: wydajność organizacji lub stopa bezrobocia. Jednocześnie 38 proc. badanych twierdzi, że zaawansowane technologie są niezbędnego do tego, by HR efektywnie wykorzystywał wskaźniki i zyskał strategiczne znaczenie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.