Karty sportowe wciąż się sprzedają jak świeże bułeczki. Dobre półrocze Benefit Systems

Grupa Benefit Systems może zaliczyć pierwsze półrocze 2015 r. do udanych. Liczba kart sportowych na koniec czerwca 2015 roku osiągnęła poziom 577 tys., co oznacza wzrost o 83 tys. w porównaniu do czerwca 2014 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Karty sportowe wciąż się sprzedają jak świeże bułeczki. Dobre półrocze Benefit Systems

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

13 sie 2015 12:47


Wzrost ten przełożył się na zwiększenie przychodów grupy o 23,6 proc. r/r do poziomu 275,8 mln zł. Ponadto, na wzrost przychodów wpływ miało rozpoczęcie od I kwartału 2015 roku konsolidacji wyników spółek Fitness Academy oraz od II kwartału Fabryki Formy oraz MyBenefit.

Na plusie

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,3 mln zł (+47,5 proc. r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 21,9 proc. (+3,6 p.p. r/r). Koszty sprzedaży w grupie utrzymują się na stabilnym poziomie w stosunku do poziomu sprzedaży i w I półroczu 2015 roku wyniosły 5,4 proc. w porównaniu do 5,3 proc. w I półroczu 2014 roku.

Koszty ogólnoadministracyjne (bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego) wyniosły 6,7 proc., a ich wzrost w porównaniu do 5,2 proc. w I półroczu 2014 roku wynika z dynamicznego rozwoju grupy.

EBITDA grupy w I półroczu 2015 r. wyniosła 24,5 mln zł i zwiększyła się o 39,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W omawianym okresie zysk brutto wyniósł 23,9 mln zł – w wyniku uwzględnione zostały jednorazowe zdarzenia (4,7 mln zł zysku na wniesieniu do grupy spółek w segmentach fitness i zagranica). Raportowany zysk netto, z uwzględnieniem wspomnianych zdarzeń jednorazowych, wyniósł 18,3 mln zł.

163 tys. użytkowników platform kafeteryjnych

W wyniku rozwoju sieci klubów, przychody ze sprzedaży segmentu fitness osiągnęły poziom 15,6 mln zł. Segment nowych produktów zanotował w omawianym okresie wzrost przychodów do poziomu 13,9 mln zł, co oznacza podwojenie sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Bardzo dobre wzrosty osiągnęły platformy kafeteryjne MyBenefit oraz MultiKafeteria, które na koniec pierwszego półrocza odnotowały obroty na poziomie 64,5 mln zł. W tym czasie z platform korzystało ponad 163 tys. użytkowników.

W czerwcu br. Benefit Systems S.A. uplasował na rynku emisję 3-letnich obligacji o wartości nominalnej 50 mln zł z terminem wykupu w grudniu 2018 roku. Emisja obligacji pozwoliła na optymalizację struktury zadłużenia z krótko- na długoterminową.

14 sierpnia 2015 roku Benefit Systems wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysku za rok 2014 w wysokości 9 zł na akcję (stopa dywidendy 2,1%). Łącznie na dywidendę przeznaczono 23,0 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.