Jak wykorzystać potencjał pracowników do budowy przewagi nad konkurencją?

Od początku maja br. w całym kraju trwają bezpłatne spotkania z przedsiębiorcami i specjalistami odpowiedzialnymi za zarządzanie kadrami w firmach, organizowane w ramach inicjatywy PARP i SGH „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak wykorzystać potencjał pracowników do budowy przewagi nad konkurencją?

PODZIEL SIĘ


Autor: Portalsamorzadowy.pl

www.portalsamorzadowy.pl

30 maj 2014 21:10


Podczas spotkań uczestnicy poznają korzyści jakie przynosi firmie użycie Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), pomocne w diagnozie wpływu potencjału zespołu na zwiększenie wartości firmy.

Pierwsze spotkania odbyły się już w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, budząc szerokie zainteresowanie i spory odzew. Nabór zgłoszeń na kolejne spotkania m.in. w Łodzi, Białymstoku i Gdańsku wciąż trwa.

Zaprezentowane Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkań. Przedsiębiorcy chętnie uczestniczą w debacie, dzieląc się swoim doświadczeniem z zakresu gromadzenia i analizy danych o zespole oraz wpływu wniosków analiz na zarządzanie firmą i jej rozwój.

W trakcie spotkań uczestnicy zgłosili m.in. konieczność opracowania narzędzia w wersji online oraz stworzenia słownika pojęć używanych w NKL. Przedsiębiorcy z Katowic postulowali m.in. o bardziej szczegółowe opisanie struktury poszczególnych wskaźników, wyliczanych przez NKL oraz charakterystykę mechanizmu obliczeń.

Po spotkaniu we Wrocławiu twórcy narzędzia zdecydowali się na jego rozbudowanie pod kątem podstawowych modułów. Dotyczy to m.in. wskaźnika obrazującego strukturę zatrudnienia według wykształcenia. Padały pytania o kompatybilność tworzonego narzędzia z istniejącymi programami kadrowo-płacowymi.

Dodatkowo, przedsiębiorcy zgłosili konieczność uwzględnienia w narzędziu dofinansowania realizacji szkoleń ze środków unijnych. Równolegle z ogólnopolskimi spotkaniami z odbiorcami narzędzia prowadzone są jego testy. Do tej pory NKL zostało wdrożone w 10 firmach. Opinie przedsiębiorców rozpoczynających korzystanie z NKL są zbieżne z odbiorem narzędzia wśród uczestników spotkań informacyjnych. Wskazują oni na rzeczywiste ułatwienia w gromadzeniu i analizie informacji dot. pracowników firmy, zgłaszają również uwagi dotyczące potrzeby rozbudowy NKL. Wyniki testów oraz spotkań z odbiorcami pozwalają przewidywać zakończenie prac nad NKL do końca IV kwartału 2014 roku.

„Na tym etapie projektu widzimy, że NKL znajdzie największe zastosowanie w średnich firmach. Idealnie pasuje do potrzeb tego segmentu rynku. Średnie przedsiębiorstwa są na tyle duże, że nie mogą obejść się bez ustrukturyzowania i analizy gromadzonych danych o zespole. Z drugiej strony są na tyle małe, że do tej pory nie znały i nie wykorzystywały narzędzi do diagnozy wartości kadr" - mówi Justyna Nosko, koordynator projektu z PARP i dodaje:

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.