Idealny menedżer - kto to taki?

Położenie nacisku wyłącznie na wiedzę nie uczyni z człowieka idealnego menedżera. Umiejętne połączenie kompetencji interpersonalnych z zawodowymi stanowi klucz do sukcesu w zarządzaniu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Idealny menedżer - kto to taki?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 kwi 2014 13:40


Najważniejszym elementem działania firmy jest strategia. Istotną kwestią jest nie tylko umiejętność tworzenia trafnych strategii, lecz także ich konsekwentna realizacja. Zbyt częste zmiany w strategii działań mogą spowodować, że cele nigdy nie zostaną osiągnięte, zaś wizja firmy będzie niespójna i nieskuteczna.

- Według wyników dostępnych badań, aż w dwóch trzecich firm mogą występować problemy w realizacji założonej strategii przedsiębiorstwa. Przyczyny tego możemy upatrywać w braku komunikacji wewnętrznej. Menedżerowie często obawiają się ujawniania elementów strategii firmy kierownictwu niższego szczebla i pracownikom, w efekcie czego misternie ułożony plan rozwoju przedsiębiorstwa nie jest realizowany - mówi prof. Werner Hoffmann z WU Executive Academy, programu MBA realizowanego przez Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu.

Jednym ze sposobów zarządzania strategią biznesową jest SPM. Strategic Performance Manage-ment, czyli strategiczne zarządzanie wydajnością, skupia się na realizacji założeń strategii, nie zaś na jej rozwoju. Celem SPM jest przełożenie celów strategicznych na liczby i wskaźniki, co pozwala zrównoważyć poszczególne aspekty działalności przedsiębiorstwa i osiągnąć właściwą perspektywę sprzyjającą realizacji celów.

Etyka w biznesie: potrzebna, lecz zapomniana sztuka

WU Executive Academy przeprowadziło badanie wśród swoich studentów: menedżerów wyższego szczebla z całego świata. Badanie dotyczyło nauczania etyki na studiach MBA i zasadności prowadzenia tego typu zajęć. Respondenci wskazywali przede wszystkim na konieczność dostosowania programu zajęć do doświadczenia zawodowego uczestników.

- W odniesieniu do studentów MBA, kluczowymi kompetencjami etycznymi jest wiedza o unikaniu etycznych pułapek, które mogą nas spotkać w trakcie pracy. Dla menedżerów najważniejsze jest to, co napisane drobnym drukiem - mówi Katie, jedna z uczestniczek kursów MBA.

Znaczenie etyki w pracy menedżera podkreśla fakt, że 28 na 30 ankietowanych miało do czynienia z kwestiami etycznymi w swojej karierze zawodowej. Nie jest to więc jedynie zabieg wizerunkowy, a konkretna wiedza podnosząca kompetencje uczestników programu MBA na WU Executive Academy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.