Gdzie najlepiej dbają o pracownika?

W woj. śląskim w 2012 r. co piąty zatrudniony pracował w warunkach zagrożenia zdrowia. Za to w woj. mazowieckim, gdzie pod tym względem było najbezpieczniej, spotkało to co dwudziestą ósmą osobę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Gdzie najlepiej dbają o pracownika?

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

17 cze 2013 12:39


Główny Urząd Statystyczny zbadał 75,6 tys. jednostek zatrudniających 5 303,3 tys. osób. Spośród tej grupy - 506,7 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia. W 2011 r. było to 525,3 tys.

Ze sporządzonego na podstawie badań raportu „Warunki pracy w 2012 r." wynika, że najtrudniejsze warunki pracy panowały w woj. śląskim, gdzie co piąta osoba pracowała w warunkach zagrożenia dla zdrowia. Najbezpieczniejsze natomiast w woj. mazowieckim - tam co dwudziesta ósma osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia.

W większości województw w stosunku do 2011 r. spadła liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1 tys. zatrudnionych w zbadanych zakładach.

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy, na przykład z wymuszoną pozycją ciała, ciężkim wysiłkiem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem stanowiska pracy itp., dotyczyły 183,9 tys. osób.

Natomiast na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi narażonych było 81,8 tys. osób.

Największe zagrożenie dla zdrowia w pracy występowało w górnictwie rud metali - 541,8 tys. (w 2011 r. - 742,6 tys.). Wysokim wskaźnikiem odznaczały się również niektóre działy przetwórstwa przemysłowego, dla którego wskaźnik ten wynosił ogółem 138,1 tys. (w 2011 r. - 137,7 tys.), a należały do nich: produkcja metali - 349,3 tys. (w 2011 r. - 330,1 tys.) oraz produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - 303,6 tys. (w 2011 r. - 305,8 tys.).

Największe narażenie kobiet występowało w jednostkach zaliczanych do następujących rodzajów działalności: produkcja wyrobów tytoniowych - 125,2 tys. (w 2011 r. - 114,4 tys.) oraz produkcja wyrobów tekstylnych - 61,0 tys. (w 2011 r. - 68,9 tys.).

Spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowił hałas, którym zagrożonych było 195,5 tys. osób i pyły przemysłowe 74,2 tys. osób.

W badaniu za 2012 rok zebrano również informacje dotyczące działań profilaktycznych związanych z oceną ryzyka zawodowego. W przebadanych zakładach taką ocenę przeprowadzono dla 1 190,9 tys. stanowisk pracy, na których pracowało 1 833,9 tys. osób.

W minionym roku poprzez zastosowanie środków technicznych, organizacyjnych bądź ochrony indywidualnej wyeliminowano ryzyko zawodowe na 586,4 tys. stanowisk pracy, na których pracowało 920,8 tys. osób.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.