Finansistą w firmie nie musi być matematyk

We współczesnym przedsiębiorstwie finansista jest nawigatorem, który wspiera wyznaczanie kierunków rozwoju firmy. To osoba potrafiąca z informacyjnego chaosu wybrać najważniejsze dane i w oparciu o nie przedstawić spójną i zrozumiałą analizę sytuacji, pomocną w podejmowaniu najważniejszych decyzji biznesowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Finansistą w firmie nie musi być matematyk

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

27 sie 2014 9:57


Finanse są nieodzowną częścią strategii firmy. – Dobry finansista, dobry kontroler finansowy to osoba, która świetnie zna firmę, jej możliwości, procesy w niej zachodzące, posiadająca umiejętność przełożenia skomplikowanych danych księgowych na użyteczne informacje wspomagające podejmowanie ważnych dla interesu spółki decyzji biznesowych – tłumaczy dr Paweł Mielcarz, koordynator merytoryczny studiów MBA dla Finansistów w Akademii Leona Koźmińskiego.

W zależności od wielkości i struktury przedsiębiorstwa, organizacja tego działu może wyglądać zupełnie inaczej. W małych firmach rolę finansisty w większości przypadków sprawuje jej prezes lub właściciel. Jest osobą, która analizuje dane i na ich podstawie podejmuje decyzje biznesowe. Księgowością zajmuje się natomiast bardzo często firma zewnętrzna.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa pojawia się jednak zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą zajmowali się bardziej szczegółową analizą coraz większej ilości danych – analityka, kontrolera, a docelowo dyrektora finansowego. Im większa firma tym trudniej jest jednej osobie czuwać nad wszystkimi kwestiami związanymi z zarządzaniem finansami. Z tego powodu osobnej komórki lub działu finansowego, dbającego zarówno o finanse jak i wspieranie decyzji biznesowych, potrzebują zarówno wielkie korporacje jak i średnie firmy.

Controlling i efektywne zarządzanie firmą

Finansiści najczęściej wpływają na działania swojej firmy poprzez dział controllingu. Ma on kilka zadań – przede wszystkim przekładanie danych finansowych zarejestrowanych w systemie na dane niezbędne do podjęcia decyzji na różnych szczeblach organizacji: od najniższych, aż po prezesa.

– Kontroler finansowy, czyli osoba odpowiedzialna za dział controllingu, zajmuje się między innymi przygotowaniem budżetu i kontrolą jego realizacji, rozliczaniem wyniku finansowego, przygotowywaniem analiz i raportów – wyjaśnia dr Paweł Mielcarz.

Raporty dostarczają informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych częściach organizacji lub też w zakresie rentowności poszczególnych produktów czy rynków. Dokładność tej informacji, jej szybkość, sposób wyliczenia determinują podejmowane w firmie decyzje. Kontrolerzy finansowi są również doradcami w procesie oceny projektów inwestycyjnych i strategii. Przygotowują modele finansowe, wyjaśniają jak decyzje, które zamierza podjąć spółka mogą wpłynąć, np. na jej wyniki i płynność finansową.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.