Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach

PARP prowadzi badanie ogólnopolskie na kilkutysięcznej, reprezentatywnej próbie firm. Jego wyniki powinny zainteresować wszystkich, którym bliska jest problematyka zarządzania zasobami ludzkimi.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach

PODZIEL SIĘ


Autor: JL

14 maj 2013 8:00


Zakres tematyczny badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje wszystkie kluczowe obszary zarządzania personelem, tj. rekrutacja, wdrażanie pracowników i motywowanie, rozwój kompetencji, weryfikacja i ocena, zwalnianie, sukcesja oraz zarządzanie talentami.

Badanie składa się z trzech komponentów. Pierwszy - „Przywództwo" skierowane jest do osób zarządzających firmami. Ma na celu diagnozę stylów przywództwa, praktykowanych przez polskich menedżerów (m.in. metody motywowania i oceniania pracowników oraz metody budowania zaangażowania pracowników).

Następny - „Mapa HR" - skierowane jest do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową w firmie. Jego celem jest identyfikacja praktyk polskich przedsiębiorstw, związanych z kluczowymi procesami zarządzania kadrami.

"Zaangażowanie" - obejmuje analizę czynników warunkujących poziom zaangażowania pracowników. Komponent ten zostanie opracowany na podstawie wyników badania „Najlepsi pracodawcy", realizowanego przez AON Hewitt w latach 2007-2012.

W badaniu biorą udział wyłącznie firmy, które zostały wylosowane spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce oraz otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu wraz z indywidualnym kodem.

Badanie nie ma charakteru komercyjnego. Jego wyniki będą ogólnodostępne po zakończeniu realizacji badania na stronie www.parp.gov.pl.

Wyniki badania posłużą tworzeniu nowych instrumentów wparcia przeznaczonych dla przedsiębiorstw, które będą finansowane ze środków krajowych i europejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.