DGA otrzyma wynagrodzenie od ARP za aktywizację stoczniowców

Agencja Rozwoju Przemysłu i DGA podpisały ugodę. Sprawa, która w marcu 2011 roku trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy rozliczenia należności za usługi DGA zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, zakończonego 30 czerwca 2010 roku.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

DGA otrzyma wynagrodzenie od ARP za aktywizację stoczniowców

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl/KW

wnp.pl

17 maj 2013 12:14


Zgodnie z ustaleniami ugody, DGA otrzyma kwotę 3 mln zł z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonanych usług. 30 czerwca 2010 roku zakończony został projekt aktywizacji zawodowej byłych pracowników stoczni, którzy utracili pracę w Stoczni Gdynia oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa.

Projekt, realizowany przez DGA na zlecenie ARP, finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowił element Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) wynikającego ze „specustawy stoczniowej".

W procesie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego pracę straciło ponad 9 tys. osób, w tym 5 125 osób ze Stoczni Gdynia i 3 977 osób ze Stoczni Szczecińskiej Nowa. Do Programu Zwolnień Monitorowanych przystąpiło łącznie ponad 8 tys. byłych pracowników obu stoczni (85 proc. ogółu zwolnionych). W trakcie 16 miesięcy trwania projektu odbyło się 20 681 spotkań doradczych, 1 185 szkoleń w których uczestniczyło 6 276 osób.

Beneficjentom Projektu przedstawiono 15 875 ofert pracy. Kluczowym wskaźnikiem projektu, definiującym jego skuteczność, była liczba byłych pracowników stoczni, którzy odnaleźli się na rynku pracy.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (zamknięcie projektu), 36 proc. Uczestników Projektu realizowanego przez DGA potwierdziło podjęcie zatrudnienia w nowym miejscu bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

- Reasumując, wszystkie wskaźniki Projektu określone w Umowie pomiędzy DGA a ARP zostały zrealizowane. DGA o złożonym pozwie do sądu poinformowała w Raporcie Bieżącym nr 7/2011 z dn. 31.03.2011 roku, również informacja o podpisaniu Ugody została zawarta w Raporcie Bieżącym nr 11/2013 z dnia dzisiejszego tj. 16.05.2013r.

Ponadto Zarząd przypomina, że DGA w 2010 roku utworzyła odpis aktualizujący na dochodzoną należność główną. Zarówno Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i Zarząd DGA poprzez zawarcie dzisiejszej Ugody, uznają sprawę rozliczenia za tzw. „projekt stoczniowy" za zamkniętą - czytamy w komunikacie spółki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.