Badania aktywności ekonomicznej ludności, stopa bezrobocia. Zobacz najnowsze dane GUS o rynku pracy

55,9 proc. - tyle wyniósł współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2019 roku. To mniej, niż o 0,2 p. proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Badania aktywności ekonomicznej ludności, stopa bezrobocia. Zobacz najnowsze dane GUS o rynku pracy

  • W poniedziałek (27 maja) Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) za pierwsze trzy miesiące 2019 roku.
  • W I kwartale liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16940 tys. osób, z tego 16274 tys. to pracujący i 666 tys. - bezrobotni. Biernych zawodowo było 13365 tys.
  • Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do IV kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku.

Jak podaje GUS, wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadały 862 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2018 r. odpowiednio 853 i 864 osoby).

źródło: GUS źródło: GUS

Kobiet na rynku pracy coraz mniej

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku liczba osób pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16274 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku.

- Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, zaś minimalnie wzrosła wśród mężczyzn. Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3 proc. - czytamy w badaniu GUS.

źródło: GUS źródło: GUS
Zmniejszył się również wskaźnik zatrudnienia (w porównaniu z poprzednim kwartałem). Spadek wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. Jednak największy – po 0,4 p. proc. odnotowano wśród populacji kobiet oraz wśród mieszkańców miast. W skali roku wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,2 proc. wobec 45,9 proc. dla kobiet).

Najpierw rodzina, potem praca

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

6 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Gesia 2019-05-28 06:42:26

Brak pracy dla kobiet motywuje kobiety do nieposiadania dzieci. Kobiety chcą być niezależne ekonomicznie, jeśli macierzyństwo im w tym przeszkadza to będą opóźniać posiadanie dzieci i/lub wyjeżdżać za pracą na zachód i tam będą rodziły. Niepracujące kobiety to marnotrawstwo potencjału. Gospodarka musi utrzymać administrację rządową, wojsko, policję kościół potem kobiety niepracujące, Żadne nowoczesne państwo nie rezygnuje z własnych zasobów.

J9 2019-05-27 21:39:39

Jestem aktywna zawodowo w wielu krajach Europy tylko w za....kur....wiałej PL Nikt nie chce dać mi pracy!

zbyszek 2019-05-27 17:35:42

500+ trzyma się mocno