Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę

– Sprawy zwolnionych pracowników często trafiają do sądu z powodu łatwych do uniknięcia błędów popełnionych przez pracodawców – mówi Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę

PODZIEL SIĘ


Autor: Anna Rykulska

1 paź 2013 9:00


Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy: Zależy w jakim trybie. W trybie porozumienia stron praktycznie w każdej sytuacji. W innym wypowiedzenie jest ograniczone prawnie. Rozstanie się z pracownikiem za wypowiedzeniem umowy o pracę nie może być co do zasady dokonane, jeśli podlega on szczególnej ochronie przed rozwiązaniem (np. jest w wieku przedemerytalnym, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury).

Podobnie nie będzie można wypowiedzieć pracownikowi angażu w trakcie jego urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. choroby. Ograniczenia te nie znajdą zastosowania w razie upadłości firmy lub jej likwidacji.

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę?

- Moim zdaniem porozumienie stron jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązania umowy o pracę zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Tryb ten umożliwia stronom uzgodnienie warunków, na jakich się rozstaną. W ramach negocjacji pracodawcy często oferują pracownikom wyższe gratyfikacje finansowe aniżeli te, które należałoby wypłacić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W zamian pracownicy zobowiązują się nie zgłaszać względem pracodawcy roszczeń związanych z umową o pracę oraz jej rozwiązaniem, minimalizując tym samym ryzyko sprawy w sądzie.

Czy rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy może nastąpić w drodze porozumienia stron?

- Tak, przy czym dla rozwiązania umowy w tym trybie niezbędnym będzie uzyskanie zgody pracownika. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w takim wypadku pracownikowi również będzie przysługiwała odprawa z tytułu zwolnień grupowych. Co więcej, będzie on mógł skorzystać z preferencyjnego okresu karencji w zakresie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek taki będzie mu przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, a nie 90 dni jak przy zwykłym porozumieniu stron. Musi być spełniony tylko warunek: porozumienie stron musi stanowić expressis verbis, że rozstanie z pracownikiem jest konsekwencją upadłości firmy, jej likwidacji lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.