Wynagrodzenia w spółkach Skrabu Państwa: Nadchodzą duże zmiany

Zapewnienie przejrzystych i jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa - to cel projektu, autorstwa MSP, który w czwartek (14 kwietnia) przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia w spółkach Skrabu Państwa: Nadchodzą duże zmiany

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jm

14 kwi 2016 17:56


Pod koniec marca szef MSP Dawid Jackiewicz pytany przez PAP, o ile mogą spaść pensje menedżerów spółek Skarbu Państwa, odparł: - Już dzisiaj - mimo że nowe zasady jeszcze nie obowiązują - wybierając nowych członków zarządów, prezesów postanowiliśmy oszczędzić na wydatkach związanych z płacami. I ta redukcja jest między 10 a 20 proc.

- Uznaliśmy, że te wynagrodzenia są zbyt wygórowane. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale przecież nasi polityczni przeciwnicy, tacy jak Jan Krzysztof Bielecki mówią, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa - mówimy o władzach - mogłyby śmiało spaść o 20 proc. i to nie odbiłoby się na jakości zarządzania - mówił wówczas minister skarbu.

Czytaj też: Astronomiczne wypłaty prezesów nie powinny budzić kontrowersji?

Nowe zasady wynagradzania mają dotyczyć "członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych".

Jak podkreślono w opisie projektu opublikowanym w Wykazie Prac Legislacyjnych RM wysokość wynagrodzenia członków organów zarządzających ma być powiązana z "bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym skali ponoszonej odpowiedzialności". Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów mają być określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki.

- Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki - napisano w opisie do projektu.

Część stała wynagrodzenia ma być uzależniona od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia; z kolei część zmienna - od "poziomu realizacji celów zarządczych".

Projekt reguluje też kwestię odpraw w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia. - Pod warunkiem pełnienia (...) funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy cywilnoprawnej - dodano.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.