Wynagrodzenia w państwowych spółkach: Pensje na nowych zasadach. Ustawa kominowa wchodzi w życie

• Wchodzi w życie nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących spółkami, tzw ustawa kominowa.
• Ponad 3900 spółek, które nie były przedsiębiorstwami państwowymi lub miały udział Skarbu Państwa mniejszy niż 50 proc. zostaną objęte tzw. nową ustawa kominową, a nie tylko te z większościowym udziałem - jak miało to miejsce do tej pory.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia w państwowych spółkach: Pensje na nowych zasadach. Ustawa kominowa wchodzi w życie

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl/AT

wnp.pl

9 wrz 2016 8:13


9 września wchodzi w życie nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych zmieni sposób ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.

Zmianie ulegną także postanowienia umów zawieranych z członkami tych podmiotów - umowy o pracę zostaną zastąpione umowami o świadczenie usług oraz wprowadzony zostanie system wynagrodzenia zmiennego.

Ta rewolucja w wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa oznacza - zdaniem ekspertów - analizę całego systemu wynagrodzeń.

- Nowelizacja ustawy oznacza konieczność przeprowadzenia analizy systemu wynagrodzeń, przygotowania nowych zasad wynagradzania, oraz sporządzenia projektów nowych umów - uważa Karol Raźniewski, dyrektor w Zespole People Advisory Services EY.

Michał Balicki, prawnik z Kancelarii EY Law zwraca uwagę, że na walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników takich spółek został nałożony obowiązek podjęcia uchwały określającej zasady wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych zgodnie z przyjętą ustawą.

- O ile w podmiotach, w których podmioty publiczne są jedynymi wspólnikami, kwestia ta nie powinna budzić większych kontrowersji, to już w spółkach niekontrolowanych w pełni przez sektor publiczny, podjęcie takiej uchwały może potencjalnie okazać się problematyczne - tłumaczy.

- Liczba obowiązków, jakie nakłada nowelizacja ustawy, jest duża. Przed spółkami trudne zadanie, żeby prawidłowo przygotować się do zmienionych przepisów. Uchwała walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników stanowić będzie podstawę do dalszych zmian w systemach wynagradzania, jakie powinny być przeprowadzone przez zarządy i rady nadzorcze. W projektowanie systemów wynagrodzeń zaangażowane będą zatem wszystkie organy spółki. Do takiej pracy należy przygotować się już teraz - dodaje.

Wynagrodzenie członków zarządu powinno składać się z części stałej - miesięcznej - oraz zmiennej w formie świadczenia uzupełniającego za rok obrotowy spółki. W przypadku członka rady nadzorczej będzie to jedynie część stała. Wysokość wynagrodzenia stałego w przypadku obu grup będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Będzie ona ustalana na podstawie wielkości przedsiębiorstwa w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisów unijnych na potrzeby np. pomocy publicznej. Pod uwagę będzie więc brane: średnioroczne zatrudnienie lub roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.