Wynagrodzenia: Jak obliczyć pensję netto?

• Wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje „na rękę”, stanowi jedynie 60,76 proc. tego co przedsiębiorca musi zapłacić za jego pracę.
• Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76 proc.), rentowe (1,5 proc.), chorobowe (2,45 proc.) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).
• Pracodawca odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia: Jak obliczyć pensję netto?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk\mat. pras.

14 lip 2016 9:39


Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76 proc.), rentowe (1,5 proc.), chorobowe (2,45 proc.) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast w praktyce obowiązek obliczenia wysokości i terminowego odprowadzenia składek leży po stronie zatrudniającego.

Co miesiąc przedsiębiorstwo odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionego (9,76 proc.), ubezpieczenie rentowe (6,5 proc.) oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca płaci od 0,67 proc. do 3,6 proc. na ubezpieczenie wypadkowe.

Stopę procentową składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Na przykład, wysokość ubezpieczenia wypadkowego przy produkcji urządzeń elektrycznych wynosi 1,47 proc., a w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego 3,6 proc. - co oznacza, że ten rodzaj działalności wiąże się z najwyższym ryzykiem.

Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy (2,45 proc.), którego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Następnym funduszem poza ubezpieczeniowym, na który są odprowadzane składki przez zatrudniającego jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1 proc.). Jest to państwowy fundusz celowy będący instytucją gwarancyjną, która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku gdy dany pracodawca staje się niewypłacalny. 

Obliczenie wynagrodzenia netto

Założenia: pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. Jest to istotna informacja, ponieważ koszt uzyskania przychodu osoby mieszkającej i pracującej w tej samej miejscowości wynosi 111,25 zł, natomiast gdyby pracownik musiał dojeżdżać do innej miejscowości wówczas koszt uzyskania przychodu wyniósłby 139,06 zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym wynosi 46,33 zł. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2016 roku – 1 850 zł brutto.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.