WSA: radni mogą ciąć pensje urzędników

Radni mieli prawo zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia pracowników gminy zapisane w projekcie budżetu – uznał WSA w Olsztynie wbrew burmistrzowi i RIO.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

WSA: radni mogą ciąć pensje urzędników

PODZIEL SIĘ


Autor: bad

www.portalsamorzadowy.pl

3 lip 2014 10:14


Burmistrz Bartoszyc zaskarżył uchwałę Rady Miasta Bartoszyce do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zarzucając radzie wprowadzenie do przedstawionego projektu budżetu poprawek, na które jako organ wykonawczy gminy nie wyraził zgody.

Burmistrz nie zgodził się ze zwiększeniem przez radnych wydatków na państwowy fundusz policji o 25 tys. zł oraz wydatków na służbę zdrowia o 30 tys. zł. Rada zmniejszyła jednocześnie o kwotę 160 tys. zł wydatki na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej, co burmistrz uznał za wkroczenie w zakres kompetencji przysługujących mu jako kierownikowi urzędu.

Zdaniem burmistrza Bartoszyc Krzysztofa Nałęcza i regionalnej izby obrachunkowej Rada Miasta Bartoszyce działała bezprawnie, a cięcia doprowadzą do zmian w strukturze zatrudnienia. Skargę Rady Miasta Bartoszyce na uchwałę RIO w Olsztynie rozpatrywał WSA w Olsztynie

Sąd nie uznał racji burmistrza i RIO twierdząc, że założenia Kolegium RIO w Olsztynie, według którego rada gminy nie ma kompetencji w zakresie redukowania wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i innych wydatków z tym związanych są dogmatyczne.

W opinii sądu organ stanowiący (rada gminy) może dokonać zmian w projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jeśli zachowa wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, to znaczy pod warunkiem, iż w wyniku tych zmian nie wzrośnie deficyt jednostki samorządu terytorialnego.

- Organ stanowiący może zatem ustalić dochody i wydatki budżetu w innej wysokości, niż to przewiduje projekt organu wykonawczego, może dokonać przesunięć wydatków na poszczególne zadania, czy też wykreować nowe zadania nieujęte w przedłożonym projekcie - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Cały artykuł czytaj tu

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.