Transparentność wynagrodzeń ma zmniejszyć lukę płacową

• Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar napisał do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie luki płacowej.
• Jego zdaniem różnica w pensjach kobiet i mężczyzn jest konsekwencją nierówności, z którymi kobiety spotykają się w trakcie całego życia zawodowego.
• Uważa, że pomogłoby wprowadzenie do prawa pracy obowiązku transparentności wynagrodzeń.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Transparentność wynagrodzeń ma zmniejszyć lukę płacową

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

23 mar 2016 10:02


Rzecznik praw obywatelskich przypomina, że marcu w Polsce przypada dzień równej płacy – 9 marca jest symboliczna datą wyznaczającą okres, który kobiety musiałyby dodatkowo przepracować, żeby ich roczne wynagrodzenie zrównało się z wynagrodzeniem mężczyzn.

W piśmie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej rzecznik zwraca uwagę na problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy, w szczególności na zjawisko tzw. luki płacowej.

„Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest konsekwencją istniejących nierówności, z którymi kobiety spotykają się w trakcie całego swojego życia zawodowego” – podkreśla Bodnar.

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 20,6 proc. wyższe niż kobiet. W poszczególnych branżach różnice w wynagrodzeniach bywają jeszcze wyższe: w finansach i ubezpieczeniach mężczyźni zarabiają nawet o 36,7 proc. więcej, w handlu i sektorze napraw aut i pojazdów – o ponad 28 proc., a w sektorze informacji i komunikacji – o 25 proc.

Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że dysproporcje te wynikają przede wszystkim z niższego wynagrodzenia za godzinę, mniejszej liczby godzin przepracowanych na płatnych stanowiskach oraz niższej stopy zatrudnienia.

Luka płacowa związana jest także ze stereotypowymi opiniami o predyspozycjach kobiet do wykonywania gorzej płatnych zawodów w sektorze usług opiekuńczych i braku predyspozycji do zawodów technicznych lub sprawowania funkcji kierowniczych.

Adam Bodnar zwraca uwagę, że problem luki płacowej jest istotny także z uwagi na późniejsze konsekwencje w postaci różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Kobiety w starszym wieku mają trudności w utrzymaniu niezależności ekonomicznej i są bardziej narażone na ubóstwo.

Według danych Komisji Europejskiej różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w Polsce jest tym wyższa, im krótszy jest staż pracy kobiety i waha się od 18 proc. aż do 33 proc. na niekorzyść kobiet.

Większa przejrzystość płac

Zdaniem Adama Bodnara sytuację może zmienić np. wprowadzenie do prawa pracy obowiązku transparentności wynagrodzeń, o którym mowa w zaleceniach Komisji Europejskiej. Rekomenduje ona m.in. udostępnianie pracownikom informacji o zarobkach i składanie przez firmy odpowiednich sprawozdań.

Komisja Europejska podkreślała też, że większa przejrzystość płac jest ważnym elementem zaradzenia problemowi zróżnicowania wynagrodzeń. Państwa członkowskie do końca 2015 r. powinny były zawiadomić Komisję Europejską o działaniach podjętych w celu wdrożenia tych zaleceń.

Rzecznik praw obywatelskich poprosił minister Elżbietę Rafalską o informacje m.in. o działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku luki płacowej. Poprosił także o przesłanie kopii odpowiedzi rządu w sprawie działań podjętych w celu wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej.

Resort powinien odpowiedzieć na pismo rzecznika w ciągu 30 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.