×

Subskrybuj newsletter
pulshr.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole
PARTNERZY PORTALU

PiS: ustawa o zniesieniu składek na ZUS od 2019 r.

 • Autor: PAP/JS
 • Opublikowano: 14 gru 2017 18:48

Ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS wejdzie w życie od początku 2019 r. - zapowiedział w Sejmie poseł PiS Tadeusz Cymański. Także kluby PO oraz PSL zapowiedziały, że poprą poprawki Senatu, które zakładają wprowadzenie proponowanych przepisów od 2019 r.

PiS: ustawa o zniesieniu składek na ZUS od 2019 r.
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 23 września 2022
REKLAMA

Posłowie debatowali w Sejmie nad poprawkami Senatu do ustawy o zniesieniu limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Senatorowie zaproponowali, aby zmiany weszły w życie nie w 2018 r. ale w 2019 r. MRPiPS szacuje, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób.

Poseł PiS Tadeusz Cymański zwrócił uwagę, że system informatyczny ZUS potrzebuje czasu na dostosowanie się do zmian proponowanych w ustawie. "Myślę, że ta ustawa wejdzie w życie za rok. Będzie rok czasu, aby to wszystko przygotować i przeprowadzić również większą dyskusję społeczną, ponieważ o tym się mówi" - dodał. Nie zgodził się z głosami, że po wprowadzeniu ustawy pracownicy m.in. będą uciekać w samozatrudnienie.

Posłanka PO Anna Frydrych zapowiedziała, że klub PO będzie głosował przeciw odrzuceniu poprawek. "Podtrzymujemy stanowisko, że procedowana ustawa jest szkodliwa dla ubezpieczeń społecznych, gospodarki i samorządu terytorialnego" - powiedziała. Z kolei Magdalena Kochan (PO) zapowiedziała, że klub PO poprze poprawki.

Poseł PSL Krystian Jarubas zapowiedział, że klub PSL poprze poprawki Senatu. Ocenił jednak, że proponowane vacatio legis to "odroczenie wyroku". Jego zdaniem należy zastanowić się, czy proponowane zmiany m.in. nie pogłębią nierówności w wypłatach emerytur.

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej podkreślił, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań podwyższy podatki. Według niego ustawa uderza w ludzi aktywnych i przedsiębiorczych.

Wiceminister MRPiPS Marcin Zieleniecki przypomniał, że zmiana przepisów dotyczy 2 proc. społeczeństwa, czyli tych osób, których roczny dochód przekracza 127 tys. 890 zł. Zaznaczył, że z symulacji ZUS wynika, że do 2060 r. bilans finansowy wprowadzenia ustawy jest dodatni.

Jak podkreślił, według wyliczeń emerytura osoby, która przekracza przychód roczny 127 tys. będzie wynosiła ok. 7 tys. zł. brutto. "Nie rozumiem dlaczego nie chcecie państwo, aby te osoby również miały szansę na emerytury w relatywnie dużej wysokości" - zwracał się do posłów opozycji.

Zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach ubezpieczeni, którzy przekraczają roczny dochód 127 tys. mają także w swojej historii ubezpieczenia okresy, gdzie osiągali niewielki przychód lub w ogóle go nie posiadały.

 

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

KOMENTARZE (4)

Do artykułu: PiS: ustawa o zniesieniu składek na ZUS od 2019 r.
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
 • Ustrój demokratyczny Państwa prawa mamy raczej teoretycznie , w rzeczywistość popadliśmy w anarchie. 2018-01-05 00:38:11

  Za władztwa PO-PSL-SLD łamane były prawa człowieka w Polsce, w związku z największą w historii powojennej Polski aferą gruntową modernizacji gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze, właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań, wetowana bezskutecznie ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2009roku przez świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art.28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego,w szczególności prawa rzeczywistego.Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele.Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami,czy też uniemożliwia ich zabudowę.W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty,a więc spełnia wymogi z art.104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze. Wyżej wymienione aspekty potwierdzają iż wciąż w Polsce łamane są prawa obywatelskie ,powyższe jest odzwierciedlane w decyzjach ordynacji podatkowych wydawanych przez prezydentów miast , wójtów czy burmistrzów.

 • Bezwzględnie uruchomić przez UE Art. 7 w związku z tolerowaniem przestępstw przez Rząd RP. 2017-12-24 18:45:54

  Polskie samorządy terytorialne doprowadziły do destabilizacji całego systemu prawnego w kraju,starości powiatowi od lat łamią prawa człowieka,odbierają Nam wolność i resztki godności osobistej,wprowadzili do obiegu prawnego najcięższego kalibru przestępstwa które zobligowały Komisje Europejską do podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych. Mapy geodezyjno- kartograficzne od lat są sfałszowane (zasadnicze,usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI linia interpretacyjna rozdzielająca grunt "B" mieszkalny od rolnego)wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, akty notarialne zakupionych wcześniej gruntów rolnych potwierdzają„nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej”.Największa afera gospodarcza w świecie,właściciele gruntów nie byli stronami postępowań w związku z modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze z Środków Unijnych w obrębach miast i gmin, nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013 roku poz.503,za PO-PSL-SLD. Wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT .UE (TUSE)z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży,w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT. Organa podatkowe w Polsce nie egzekwują należnego podatku VAT od obrotu gruntami, w związku z powyższym Rząd RP nie prowadzi przejrzystej polityki finansowej.

 • Mateusz Morawiecki łamie prawo, w przedmiocie nie egzekwowania przez organa podatkowe należnego VAT od obrotu gruntami. 2017-12-19 06:29:14

  Jako kraj członkowski UE jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa. Polska samorządowa świadczy iż jesteśmy najbardziej przestępczym krajem demokratycznym w świecie, starości powiatowi od lat łamią prawa człowieka,odbierają Nam wolność i resztki godności osobistej, wprowadzili do obiegu prawnego najcięższego kalibru przestępstwa które destabilizują całą Unie Europejską. Mapy geodezyjno kartograficzne są sfałszowane (zasadnicze, usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI itd.) w związku z czym wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, aktami notarialnymi zakupionych wcześniej gruntów rolnych które nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej. Największa afera gospodarcza w świecie, właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań, modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas na celle nie rolnicze w obrębach miast i gmin,nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013 roku poz.503. Wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży,w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT .

 • Dalsze dopłacanie do systemu emerytalnego KRUS jest równoznaczne z działalnością przestępczą na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, wyczerpuje znamiona czynu zabronionego. 2017-12-15 20:26:11

  Patologi KRUS nie będziemy dłużej utrzymywać z środków publicznych ZUS ,sprzeczne z zasadami etyki. Zobaczcie jakie drogie mają ciągniki pseudo rolniki, jakie inne sprzęty Naszym kosztem z dopłat Unijnych zakupili. Ubiegłoroczna nowela ustawa z 14 kwietnia 2016 r weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku o obrocie ziemi rolnej wyłącznie przez rolnika, przypieczętowała iż jesteśmy poróżnieni. Z uczciwych podatników ZUS z obrębów miast zrobiono gorszy sort, kobiety z miast jak w obozach koncentracyjnych faszystowskich niebawem ustawiać będą zbiorowo do dymania zamiast brakujących jałówek w oborach. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338 z dalszymi zmianami) gorycz przelała , parobki z miast mogą jedynie kupić do 30arów działki jako nieruchomość (Dz. U z 2016 r., poz. 585), XXI wiek równouprawnienie ? Demokracja praworządność jaka, społeczeństwo w obrębach miast jak nic nie miało tak wciąż nic nie ma. W związku z powyższym jaki mamy wybór do głosowania w najbliższych wyborach, wolność,równość w Polsce przez bolszewie żydowską została stłumiona.

REKLAMA

Nie przegap żadnej nowości!

Subskrybuj newsletter PulsHR.pl


REKLAMA