Tauron Ciepło wprowadza jednolity system wynagradzania

Zarząd Tauron Ciepło i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali 10 września Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Wszyscy pracownicy firmy zostaną objęci tymi samymi zasadami wynagradzania.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Tauron Ciepło wprowadza jednolity system wynagradzania

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 wrz 2015 9:14


Do tej pory pracownicy Tauron Ciepło wynagradzani byli według ośmiu różnych, wieloskładnikowych systemów opartych na płacy zasadniczej i różnego rodzaju dodatkach opartych głównie o staż pracy w przedsiębiorstwie. Po wejściu w życie uzgodnionych regulacji wszyscy pracownicy zostaną objęci tymi samymi zasadami. 

Układ zbiorowy jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami związków zawodowych, co do utrzymania obecnych uprawnień, a celami biznesowymi spółki. Zarząd Tauron Ciepło dążył podczas negocjacji do ujednolicenia wynagrodzeń na podobnych stanowiskach przy równoczesnym uproszczeniu systemu. Dodatkowo celem było uzależnienie części wynagrodzenia od efektów pracy pracowników.

- Wynegocjowany układ zbiorowy jest oparty o nowoczesny system wynagradzania. Zarząd dąży do tego aby wynagradzać za efekty pracy i stworzyć atrakcyjne warunki dla młodych ludzi, którzy dołączą w najbliższych latach do grona naszych pracowników w związku z planowanymi odejściami emerytalnymi ok. 30 proc. załogi. – mówi Henryk Borczyk prezes Tauron Ciepło.

Wynagrodzenie w Tauronie Ciepło

Zgodnie z układem zbiorowym podstawą wynagrodzenia jest płaca zasadnicza, której wysokość porównywana jest do śląskiego rynku pracy. Na tej podstawie, w oparciu o wartościowanie stanowisk, tworzona jest dla pracowników siatka płac.

Drugim najważniejszym składnikiem wynagrodzenia pracowników Tauron Ciepło stała się premia motywacyjna oparta o jasne i mierzalne kryteria dla pracowników oraz indywidualne zadania dla kierowników, co gwarantuje zaangażowanie całego personelu w realizację celów spółki.

Dodatki płacowe

Dodatki utrzymane jako odrębne składniki wynagrodzenia dotyczą specyfiki pracy w przemyśle, a w szczególności w branży energetycznej, czyli pracy zmianowej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę lub w innych systemach zmianowych, wymaganych przy obsłudze urządzeń i zabezpieczeniu dostaw ciepła. Są to dodatki za pracę w święta, na drugiej i trzeciej zmianie lub za pełnienie dyżuru telefonicznego.

Nagrody jubileuszowe

W przypadku nagród jubileuszowych zastosowano mechanizm wykupu, czyli wypłacenia najbliższego świadczenia zaraz po wejściu w życie układu zbiorowego i nie wypłacania go już w przyszłości. Zgodnie z ZUZP nagrody jubileuszowe zastąpi Pracowniczy Program Emerytalny.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.