Praca, zarobki w KGHM: Ile zarobili członkowie zarządu spółki?

KGHM Polska Miedź w 2017 roku spółka odnotowała ponad 20 mld zł przychodów, które w efekcie przełożyły się na 1,5 mld zł zysku netto. Jakie wynagrodzenie otrzymali członkowie zarządu KGHM sprawujący swoje funkcje w 2017 roku?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca, zarobki w KGHM: Ile zarobili członkowie zarządu spółki?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 kwi 2018 10:37


  • W 2017 r. w KGHM na wynagrodzenia członków zarządu wydano 9,3 mln zł.
  • 40 proc. tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.
  • Średnie miesięczna pensja osób, które przepracowały cały rok obrotowy, wyniosła 118 tys. zł.

W 2017 roku łączny fundusz przeznaczony na wypłaty dla osób pełniących funkcje członków w zarządu spółki KGHM Polska Miedź wyniósł 9,3 mln zł i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 8 proc. Warto zwrócić uwagę, iż 40 proc. tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.

Średnie roczne wynagrodzenie osób, które przepracowały cały rok obrotowy wyniosło 1,4 mln zł, co w przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje kwotę 118 tys. zł.

Ponadto, członkom zarządu zostało naliczone wynagrodzenie potencjalne należne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów oraz decyzji rady nadzorczej. Ich wartość wahała się w przedziale od 30 proc. - 40 proc. wynagrodzenia wypłaconego.

Odprawy dla zarządu

Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osobom, które będą przestrzegały umowy o zakazie konkurencji przysługuje połowa wynagrodzenia stałego przez okres sześciu miesięcy. W związku z czym były prezes zapewne może liczyć na dodatkowe uposażenie z tego tytułu.

Polityka wynagrodzeń

Od czerwca 2017 polityka wynagrodzeń członków zarządu spółki została dostosowana do regulacji zawartych w tzw. ustawie kominowej. Zgodnie z jej wytycznymi pensje top menedżerów składają się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające. Docelowa wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wielkości spółki mierzonej m.in. poziomem zatrudnienia, wartością aktywów czy też poziomem przychodów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.