Polacy lepiej przygotowani na wypadek utraty pracy

Jak długo Polacy są w stanie utrzymać się po utracie pracy i regulować swoje zobowiązania? Dłużej, niż rok temu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polacy lepiej przygotowani na wypadek utraty pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

1 kwi 2015 16:19


Polacy są coraz lepiej przygotowani na wypadek bezrobocia. Częściej akumulują oszczędności i kupują polisę od utraty pracy, dając sobie w ten sposób szansę na spokojne poszukiwanie nowej posady lub „wyprowadzenie na prostą” własnej działalności gospodarczej.

38 proc. ankietowanych w badaniu firmy Genworth Polaków przyznaje, że w momencie utraty pracy przez osobę, która zarabia najwięcej w ich gospodarstwie domowym, byliby w stanie regulować zobowiązania finansowe jeszcze przez okres co najmniej trzech miesięcy.

W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wydłużył się okres przejściowy w jakim Polacy mogą utrzymać się na bezrobociu. O 3, 5 i 10 p.p. wzrósł odsetek respondentów, którzy po utracie pracy są w stanie regulować swoje stałe zobowiązania jeszcze przez odpowiednio ponad 1, 3 i 6 miesięcy. To duża zmiana.

W sumie 60 proc. respondentów zapewniło sobie minimum w postaci jednego miesiąca na znalezienie nowych źródeł dochodu. Ubyło natomiast respondentów, którzy tracąc pracę, w tym samym momencie tracą zdolność regulowania swoich finansowych zobowiązań. Grupa ta zmniejszyła się dwukrotnie, z 22 proc. respondentów w 2013 roku, do 12 proc. w roku 2014.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.