Płace w Polsce w 2016 r. mogą wzrosnąć nawet o 5 proc.?

Scenariusze przewidują, że w 2016 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,3 proc. Poprawa koniunktury powinna mieć także odzwierciedlenie we wzroście wynagrodzeń. O ile?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Płace w Polsce w 2016 r. mogą wzrosnąć nawet o 5 proc.?

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

30 gru 2015 0:02


Pracujący w Unii Europejskiej mogą spodziewać się w 2016 roku podwyżek na poziomie 2,8 proc., co po uwzględnieniu 0,5 proc. inflacji będzie oznaczało realny wzrost wynagrodzeń o 2,3 proc.

Najwyższa dynamika wzrostu wynagrodzeń w Unii Europejskiej w 2016 roku wystąpi w Rumunii. Ekonomiści przewidują, że zarobki w tym kraju wzrosną o około 4,8 proc., przy czym na skutek deflacji, oczekiwany realny wzrost płac wyniesie blisko 5,5 proc.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się Litwa i Bułgaria, gdzie pensje powinny wzrosnąć o 4 proc.. Jednak za sprawą dużej różnicy w poziomie wskaźnika inflacji między tymi gospodarkami, wynagrodzenia Litwinów wzrosną realnie o 5 proc., a w Bułgarii o niecałe 4 proc.

Według przewidywań w Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku może wynieść 2,6 proc. Utrzymująca się deflacja sprawi jednak, że Polacy będą mogli liczyć na realne podwyżki na poziomie 3,4 proc.

Najmniejszy wzrost pensji realnych zaobserwujemy w Portugalii, gdzie zarobki wzrosną jedynie o 0,4 proc. Z kolei w Finlandii zarówno nominalna jak i realna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniesie 1 proc.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń (w proc.). Sedlak & Sedlak na podstawie Korn Ferry Hay Group 2016 Salary Forecast. Prognozowany wzrost wynagrodzeń (w proc.). Sedlak & Sedlak na podstawie Korn Ferry Hay Group 2016 Salary Forecast.

Z kolei z prognoz opracowanych przez Komisję Europejską wynika, że wynagrodzenia nominalne w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku wzrosną o 1,6 proc. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji dynamika wynagrodzeń wyniesie 1,4 proc.

Szacunki dla krajów należących do strefy euro są nieco mniej optymistyczne. Według Komisji Europejskiej płace nominalne w tych państwach wzrosną w 2015 roku o 1,3 proc. Siła nabywcza wynagrodzeń zwiększy się natomiast o 1,2 proc.

 

Prognozowany wzrost wynagrodzeń. Sedlak & Sedlak na podstawie Komisji Europejskiej. Prognozowany wzrost wynagrodzeń. Sedlak & Sedlak na podstawie Komisji Europejskiej.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.