Kto może dostać emeryturę z zagranicy?

Osoby, które pracowały za granicą mogą ubiegać się o wypłatę dodatkowego świadczenia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kto może dostać emeryturę z zagranicy?

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna

27 kwi 2015 12:46


Czasami samo zamieszkiwanie danego kraju daje prawo do jego wypłaty, ale w większości przypadków trzeba spełnić określone wymagania.

W uprzywilejowanej sytuacji znajdują się osoby, które mieszkały w krajach skandynawskich. Tu emerytura minimalna przysługuje także osobom, które nie pracowały. W pozostałych przypadkach trzeba wykazać się określonym stażem pracy lub wiekiem emerytalnym. Na jakich zasadach jest przyznawana emerytura, gdy pracowałeś w więcej niż jednym kraju UE przeczytasz poniżej.

Przepisy Unii Europejskiej nie wprowadzają jednolitych warunków nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, lecz pozostawiają tę kwestię wewnętrznym regulacjom poszczególnych państw członkowskich. Aby zachować zasadę swobodnego przepływu osób w UE obowiązują wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent.

Czytaj też: Komu należy się dożywotnia emerytura specjalna?

Systemy zabezpieczenia społecznego - w tym systemy emerytalno-rentowe - obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich, podlegają koordynacji w celu wyeliminowania kolizji krajowych ustawodawstw, zarówno w sferze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jak i w sferze opłacania składek na ubezpieczenia.

W których krajach można dostać dodatkową emeryturę?

Państwa, w których można ubiegać się o zagraniczną emeryturę:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Do podstawowych zasad wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie emerytur i rent należą:

Zgodnie z tą zasadą obywatele państw członkowskich, do których mają zastosowanie postanowienia rozporządzeń 1408/71 i 574/72, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego na tych samych warunkach co obywatele tego państwa.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.